Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Läger & Träffar

Dela

Västeräng 70 år!

Under ledarskapshelgens sabbat kommer Västerängs 70-åriga historia som Adventistsamfundets ungdoms- och lägergård att firas. Alla är välkomna!

7 jun 2014

Fredag 6 juni

17.30 Kvällsmat
19.30 Kvällsmöte med Raafat Kamal

Sabbat 7 juni

08.00 Frukost
10.00 Bibelstudium
11.30 Högtidsgudstjänst med predikan av Göran Hansen
13.30 Lunch
15.30 Västeräng - 70 år på 70 minuter
17.30 Kvällsmat
19.30 Vi led(k)er tillsammans
21.00 Fika

Anmälan

Senast den 26 maj till Adventistsamfundets reception: reception@adventist.se eller 08-545 297 70.

Kostnad för dem som endast deltar i sabbatens program:

Frukost 40 kr, lunch 50 kr, kvällsmat 40 kr (barn 3-10 år 50% rabatt), övernattning 150 kr/person (familj 400 kr).