Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Valberedningens förslag

Valberedningen är nu färdig med sitt förslag till Adventistsamfundets ledning i Sverige de kommande fyra åren. Förslaget kommer att tas upp till behandling under samfundets unionsmöte i sommar. Vi har tyvärr inte bilder på alla föreslagna.

Missionsföreståndare: Göran Hansen

Samfundssekreterare: Daniel Hailemariam

Ekonomichef: Ronny Hermansson

Evangelisationsansvarig: Bobby Sjölander

Ungdomsledare: Willy Aronsen (1 år)

Biträdande ungdomsledare: Karolina Poland

Samfundsstyrelsen:

Missionsföreståndaren, ordförande (f.n. Göran Hanssen)
Kimmo Ulltjärn, vice ordförande
Samfundssekreteraren (f.n. Daniel Hailemariam)
Samfundets ekonomichef (f.n. Ronny Hermansson)
Ungdomsledaren (f.n. Willy Aronsen)
Evangelisationsansvarig (f.n. Bobby Sjölander)
David Millares
Iris Thomsen
Ulf Nilsson
Anette Frank
Bernard Osei
Fredrik Lillbäck
Jennica Löfgren
Marita Hanning
Timo Vilgats
Elin Klämberg
Georg Filippou (pastorsrepresentant)

Ersättare i samfundsstyrelsen:
1. Catharina Eriksson
2. Salvatore Bognandi
3. Mikael Rudholm
4. Mario Rizzo

Ersättare för pastorsrepresentant:
1. Sonja Kalmbach
2. Tobias Edlund

Revisorer - ordinarie: Lars Lundberg, Anneli Berglund
Revisorer - ersättare: Erik Adrian Emilsson, Eero Hytönen

Vilka som sitter i valberedningen kan du se här.