Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Vad tyckte du om sommarkonferensen?

För att veta hur vi kan göra bättre framöver är samfundsledningen tacksam om du vill bidra med dina tankar om sommarens konferens på Ekebyholm! Var du där? Låt oss veta vad du tänkte. Hade du önskat att du var där? Låt oss veta om vi kunde ha gjort något annorlunda för att du skulle haft möjlighet att komma.

@@@cf;src=CfUtvKonf2015;width=400;height=370@@@

Ditt svar är anonymt om du inte angett ditt namn i svaret.

Tack för ditt svar!