Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Väckelsens betydelse för demokratin

Frikyrkan är i kris och det blir inte bättre av att det omgivande samhället också fyller i med att förminska de väckelsekristnas betydelse för det samhälle vi har idag.

Den 29 oktober skrev Dagens Nyheters kulturskribent Maria Schottenius en krönika om demokratins nedgång i världen och kopplade samman den med religionens uppgång. Hon gör några onyanserade och historielösa uttalanden om religion i allmänhet, bl.a. säger hon att "religionen slår utan vidare ut de mänskliga rättigheterna". Hon kopplar samman demokratiutvecklingen med industrialiseringen och sekulariseringen och glömmer helt bort folkrörelsernas (där väckelserörelserna var först) betydelse för mänskliga fri- och rättigheter och demokratins framväxts.

Yvonne Johansson Öster är en av dem som reagerat på krönikan och som skrivit ett svar som vi publicerar här på adventist.se därför att vi tror att det kan vara av intresse för fler (texten är redigerad).

Rainer Refsbäck

 

 

Maria Schottenius,

Du har skrivit en artikel där du framhåller att det är viktigt att det finns en vilja att lära sig mera om religion. Är inte detta något som gäller i allra högsta grad dig själv? Jag inser dock att i ett begränsat spaltutrymme det kan vara svårt att vara tydlig nog. Men du kan ju skriva mera och förhoppningsvis mera nyanserat!

I våras hölls en stor kongress om religionsfrihet med nästan 900 internationella deltagare. Ämnet var Religionsfrihet - ett hot mot demokratin eller tvärtom? Det var IRLA (International Religious Liberty Association) som arrangerade kongressen som ägde rum i Dominikanska republiken. Inga representanter för
Sverige fanns med av någon underlig orsak. En hel del 'avhandlingar' presenterades.

Det framgick ett par saker som kan vara intressanta då det gäller din artikel:
Religionsfrihet främjar alltid demokratin, och religionsfrihet betyder en
starkare ställning för kvinnorna.

Så det är precis motsatt din tes. Det du i hög grad har tagit upp är
maktmissbruk - där religion används som ett medel antingen av staten till att
undertrycka demokrati såsom tillfället var i Europa under den romerska katolska
överhögheten eller i Sverige medan statskyrkan använde lagar för att
undertrycka andra former för kristen tro än den lutherska (konventikelplakatet
som gällde mellan 1726 och 1858).

När du talar om religionens uppgång och demokratins nedgång gör du detta i en
för en seriös journalist obegripliga termer. Av din text framgår att det du
syftar på egentligen är militant islam (och obs. endast den militanta) som
använder religionen som ett medel att tillskansa sig makt och underkuva alla
andra. Se bara på alla de kristna som tvingas fly Mellanöstern i dag - de har ju
också en tro.

Du talar om att demokrati är svårt att tillvarata på en världsscen där Guds ord
gäller. Är detta inte en felskrivning av stora mått? Menar du inte på en
världsscen där profeten Mohammeds ord gäller? Men det är det ingen som vågar skriva och säga för då drabbas vi ju av terror, eller? Inte ens de modiga DN-journalisterna! Är det inte så att alla tanke- och trossystem kan användas till förtryck? Det var ju en gång för inte så länge sedan så med Sovjetunionen ganska nära oss, bara för att ta ett exempel. En sekulär stat. En ateistisk stat.

Sen tycker jag nog att du borde sätta dig in i svensk historia bättre. Det var
folkrörelserna på 1800-talet som fick demokratin att växa fram. Och
folkrörelserna startade med väckelserörelserna. När pigan kunde leda möten i
baptistkapellet och lägga sin röst vid församlingsmötet redan på 1850- och 60-talen, så kunde hon göra det så där en 70 år före hon fick politisk rösträtt i
den demokratiska staten. Och det kunde hon för att den kristna tron och inte
minst bibelläsningen gav henne rätten att själv skaffa sig en åsikt om det hon
läste och att vara en människa med lika värde som alla andra. Det banade vägen
både för det sekulära och det demokratiska Sverige, därför var motståndet stort
från statskyrkan.

Demokrati är ingen lyx som praktiserades av överklassen under 1900-talet. Jag
vill säga utifrån det svenska exemplet att det var tvärtom. Men du har rätt i att försvara demokratin och bygga upp demokrati. Det gäller inte minst i de länder där det inte finns en demokratisk tradition, där behövs utbildning och den har inte alla fått del av.

Religonsfrihet skall vara fri - möjligheten att välja frihet till religion,
frihet från religion. Den skall vara fri från staten och icke-politisk. När den
blir en del av makten, det är då det blir fara för demokratin. Men bara då.

Den största förföljda gruppen i dag är kristna, och den har ökat katastrofalt.
Man kunde nästan tro att den förföljelsen även har drabbat Sverige: tredje
makten, d.v.s. media, som du representerar, ser ut att göra sitt bästa för att
misskreditera och nedvärdera den stora insats som vanliga kristna gjort och gör
dagligen i detta land. Jag tänker på alla dem som tar emot gömda flyktingar, de
som ställer upp för samhällets utsatta - vilket oftast är kristna församlingar
eller grupper. Jag har ännu inte hört om något sådant engagemang från
ateistiska humanisters sida - och ändå är jag DN-prenumerant!

Så för att utöva ditt yrke som en hederlig journalist - vilket jag tror du vill
vara av det jag läst tidigare: läs på bättre. Försök ta in mer än en vinkel -
och skilj mellan religionerna, tack!

Vänliga hälsningar

Yvonne Johansson Öster, historiker, med betoning på kyrko- och
religionshistoria.