Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Utvärdera unionsmötet!

Du som besökte unionsmötet är välkommen att delta i utvärderingen av arrangemanget. Vi är tacksamma om du vill ta dig tid att svara på de enkätfrågor som är relevanta för ditt besök - det hjälper oss att göra ännu bättre ifrån oss nästa gång!

Du hittar enkäten här och om du bara besökte unionsmötet väljer du "nej" i första frågan:

www.surveymonkey.com

Stort tack för din medverkan!

Rainer Refsbäck