Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Uttalanden och namninsamlingar

De senaste par veckorna har både uttalanden offentliggjorts och namninsamlingar startats på flera platser i världen med anledning av generalkonferensstyrelsens årsmöte i början av oktober och beslut som väntas där.

Bland annat har de två tyskspråkiga unionerna i Europa gjort ett gemensamt uttalande (engelska) om den oro och de invändningar man har kring förslaget om åtgärder mot unioner som inte följer reglerna och som centraliserar alltmer makt till GC:s högsta ledning. En tysk adventistförsamling i Göttingen har därefter startat en namninsamling för att visa sin unionsledning stöd för uttalandet.

Pacific Union Conference (Arizona, Hawaii, Kalifornien, Nevada och Utah) har också gjort ett offentligt uttalande där man ifrågasätter det förslag som ska behandlas och den riktning som det skulle ta samfundet i om det röstades igenom.

De norska och danska unionerna väntar på att samfundsstyrelsen i den svenska unionen på söndag ska ta ställning till ett gemensamt öppet brev till generalkonferensledningen. Så snart ett beslut är fattat kommer detta att offentliggöras.

– Vi känner att vi har ett starkt mandat från unionsmötet 2017 att stå fast vid det beslut som vi fattat om att tillsvidare upphöra med ordination, säger missionsföreståndare Bobby Sjölander. Det står var och en fritt att delta i namninsamlingar, men det är unionsmötets beslut vi lutar oss mot i första hand när vi möter utmaningarna som generalkonferensledningen ställer oss inför med deras förslag på konsekvenser.

I just frågan om ordination vill generalkonferensledningen rikta konsekvenser mot unioner som man menar trotsar generalförsamlingens beslut 2015 när de ordinerar kvinnor till pastorer. För den svenska unionens del är det oklart hur ett sådant beslut skulle påverka oss eftersom vi inte går emot generalförsamlingens beslut. Vår målsättning har varit att använda de alternativ som regelverket ger oss för att behandla alla pastorer lika. Men den svenska unionen har ändå inkluderats i de samtal som förts med generalkonferensen angående regelbrott.

– Vi hade hellre sett att man lyssnade på våra argument och behov och anpassade regelverket så att samfundet på många platser kan uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt, säger Bobby. Istället går man i motsatt riktning och vill minska unionernas möjligheter att tolka och tillämpa regelverket.

Rainer Refsbäck missionssekreterare