Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Uppdaterad: ADRA Japan på plats i Sendai

ADRA Japan var snabbt igång med planeringen för sin insats i de svårast drabbade områdena efter jordbävning och tsunamin längs Japans nordöstra kust. Fyra Adventkyrkor har fått mindre skador. Rapporteras via Adventistsamfundets nyhetskanaler.

15 mars 2011:

Sedan den 12 mars har ADRA Japans personal koncentrerat sig på att utvärdera hjälpbehoven i prefekturen Fukushima och staden Sendai. Under måndagen den 14 mars flyttade man utgångspunkten för sitt utvärderingsarbete till Sendai där man samarbetar med medlemmarna i Sendais Adventkyrka.

I Japan är det statliga myndigheter som har ansvaret att genomföra hjälpinsatserna och frivilligorganisationer behöver tillstånd för att arbeta praktiskt. Så det ADRA Japan gör nu är att få en överblick över behoven och för samtal med myndigheterna om vilka eventuella insatser man kan bidra med.

Hideo Watanabe som är ledare för programverksamheten i ADRA Japan berättar att det är svårt att överblicka förödelsen eftersom området är så stort. Motsägelsefulla rapporter har också orsakat förvirring. Men de lokala socialakontoren har blivit ett samarbetscentrum och samarbetsviljan är överväldigande bland lokalbefolkningen. Det finns en lång tradition i Japan av att hjälpas åt och tillsammans ta sig ur katastrofer och denna katastrof är inte något undantag.

På ADRA Japans blogg vill man rikta ett stort tack till alla som engagerar sig, samtidigt som man understryker att man inte är i behov av volontärer just nu och man vill inte ha något hjälpmaterial skickat till sig - det orsakar bara problem just nu eftersom det återstår att organisera hjälpinsatserna. ADRA Sverige samlar i nuläget inte in några ekonomiska bidrag till ADRA Japans arbete, eftersom det ännu är osäkert om och i vilken kapasitet ADRA kommer att få göra en insats.

Läs också om ADRA Japans insats på ADRA Sveriges hemsida.

13 mars 2011:

En talesman för Adventistsamfundets utvecklings- och biståndsorgan, ADRA, säger att en utvärderingsgrupp från ADRA Japan idag har nått Sendai, i prefekturen Miyagi, en av de värst drabbade regionerna efter jordbävningen och tsunamin i nordöstra Japan. ADRA Japan samordnar sina hjälpinsatser med Japans nationella katastrofmyndighet och lokala frivilligorganisationer.

ADRA International har lovat 25 000 US$ för att finansiera en första insats i landet.

12 mars 2011:

Masumi Shimada, ledare för Adventistsamfundet i Japan, sade att fyra av samfundets institutionsbyggnader i Japan fått lindriga skador. Det finns inga rapporter om skadade bland församlingarnas medlemmar, sade han.

Shimada berättar att det finns 17 kyrkor, 10 skolor och fem andra samfundsinstitutioner i de jordbävningsdrabbade områdena.

Under lördagen inrättades en flyktingmottagning i den internationella Adventkyrkan i Tokyo, säger Andreas Mazza, samfundsanställd på besök från Schweiz.

Mazza rapporterar att ADRA Japan medarbetaren Mitsuo Chris Ishii sagt att han inte kände till några döda bland samfundets medlemmar, men att en adventistgymnasieskola skadats.
I ett e-postmeddelande till kyrkoledare i Japan, säger Adventistsamfundet världsledare Ted Wilson han och andra samfundsmedlemmar över hela världen ber för dem som drabbats av katastrofen.

"Må Gud komma speciellt nära er, Japans folk, och våra kära trossyskon i det att de ger allt humanitära stöd som är möjligt och ger andlig uppmuntran under denna tragiska naturkatastrof" skriver Wilson.

Det finns omkring 15 000 adventister i Japan som samlas i 115 kyrkor.

Omedelbart efter jordbävningen kom följande rapport från Adventistsamfundet i Japan:

ADRA Japan ger skydd, mat och tillgång till gratis internetnätverk vid sitt kontor i centrala Tokyo till dem som strandsatts efter den massiva jordbävningen och den därpå följande tsunamin.
Rapporter visar på enorma skador i regionen och en förlust av nästan 1 000 liv.
Jordbävningen med en styrka på 8,9 är den högsta uppmätta i Japans historia uppmättes utanför landets nordöstra kust och stängde av elen till miljontals hem, släckte regionens mobiltelefonnät och stoppade Tokyos tågsystem, rapporterade Associated Press.
Information om hur jordbävningen påverkat Adventistsamfundet i Japan är för närvarande inte tillgänglig.
En ADRA bedömningsgrupp väntas undersöka det drabbade området under morgondagen för att identifiera de akuta behoven och på bästa sätt utpostera biståndsarbetare för arbete de kommande dagarna, sade tjänstemän vid ADRA Japan.
ADRA Japan samordnar sina hjälpinsatser med Japans nationella katastrofmyndighet och lokala frivilligorganisationer.
ADRA International lovade på morgonen 25 000 US$ för att finansiera en första hjälpinsats i landet.

 

ANN/Missionären

ADRAs räddningsinsatser i Japan kan följas via Facebook och Twitter.

Följa ADRA Japans egen katastrofblogg.