Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Unionsmötets protokoll är nu publicerat

Nu kan du som är medlem i Adventistsamfundet läsa protokollet som fördes under sommarens unionsmöte på Ekebyholm! Samfundsstyrelsen har också fattat beslut om de förslag som hänsköts till styrelsen.

Du finner protokollet här! 

Det krävs att du är inloggad som medlem för att kunna se det. För att registrera dig och få tillgång till medlemssidorna följ denna länk!

Vid samfundsstyrelsens möte den 29 september beslutades också i de frågeställningar och förslag (FKF 37-42) som unionsmötet hänsköt till styrelsen på grund av tidsbrist. Samfundsstyrelsen har beslutat att tillstyrka Förslagskommitténs förslag till beslut i samtliga fall. För att fördjupa sig i vilka förslag och beslut som fattats kan Förslagskommitténs förslag till beslut läsas i det dokument som användes som underlag under unionsmötet, vilket finns här.