Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Unionsmötet förblir "unionsmöte"
Dela

Unionsmötet förblir "unionsmöte"

I unionsmötets sista skälvande timmar kan vi konstatera att vi även om fyra år kommer att ha "unionsmöte". Det beslutet är ett av de 99 dagordningspunkterna som 220 delegater har tagit ställning till sedan en vecka tillbaka. Unionsmötet 2021 är unikt på flera sätt förutom att det är digitalt. Det ser ut som att alla dagordningspunkter ska hinna behandlas av just unionsmötet, vilket är ovanligt.

Samfundets ämbetsmän, missionsföreståndare Bobby Sjölander, missionssekreterare Rainer Refsbäck och ekonomichef Terje Wollan Dahl, fick förnyat förtroende för de kommande fyra åren. Två nya avdelningsledare valdes in, ledare för församlingsliv Georg Filippou och scoutledare Peter Gille. Övriga avdelningsledare fick också förnyat förtroende. En ny samfundsstyrelse blev till slut också vald efter en återremissrunda som till stor del handlade om att man saknade en jämnare geografisk, etnisk eller yrkesmässig representation. Valberedningen hade dock arbetat hårt med dessa frågor men fått många nej.

Mest diskuterat

Valet av samfundsstyrelse väckte mest debatt, tätt följt av samfundsstyrelsens två prospositioner om omorganisera ADRA Sverige till ideell förening och en mer hållbar förvaltning av samfundets kyrkofastigheter. De många detaljerade och mostridiga yrkanden som gjordes i de två senare blev för komplicerade för för presidiet att hantera så presidiet föreslog återremiss på dem båda. Unionsmötet gav ett starkt bifall till att ADRA Sverige organiseras som en ideell förening och att samfundsstyrelsen verkställer beslutet. Dock var det unionsmötets önskan att få välja ADRA:s styrelse vid nästa unionsmöte. Även i frågan om förvaltningen av kyrkofastigheterna fick styrelsen mandat att fortsätta utveckla en ekonomiskt hållbar och rättvis förvaltning i samverkan med församlingarna och med utgångspunkt i deras behov och förutsättningar. Dock blev det oavgjort i en första omröstning i fråga om unionsmötet skulle få sista ordet innan styrelsen fick verkställa. I en andra omröstning gavs ett tydligt mandat till samfundsstyrelsen att verkställa.

På fjärde plats i antalet diskussionsinlägg så ligger stadgekommitténs förslag att stryka regeln som ger styrelseordförande utslagsröst vid lika röstetal i samfundsstyrelsen och istället använda regeln om bordläggning för att lösa eventuella problem att uppnå en majoritet i samfundsstyrelsen. På femte plats är det förslagskommitténs förslag kring en motion som efterlyser samfundets hjälp till församlingarna att nå nya människor. Detta ska ske genom att pastorer och avdelningsledare reser runt och stöttar församlingarna i deras utveckling, material för vänskapsevangelisation utvecklas, att församlingarna delar erfareneheter med varandra och att samfundsstyrelsen ska utreda om inte en bibelarbetarutbildning kan startas på Ekebyholm.

Alla dessa diskussioner visar på ett brinnande enagagemang bland delegaterna. Unionsmötet är alla gånger ett efterlängtat möte mellan den svenska "församlingsunionens" alla församlingar och dess utsedda delegater. Av 234 delegater hade 220 registrerat sig och deltagit i livliga men respektfulla diskussioner i adventist.voteit.se, den digitala textbaserade mötesplattform som använts. Mellan 70 och drygt 80 procent av delegaterna deltog i omröstningarna.

Digitalt inte helt tokigt

Det fanns många farhågor när ett textbaserat möte fördes på tal ett knappt år innan unionsmötet skulle ske. Men mötet har fungerat över förväntan bra, för de allra flesta, både unga och äldre. I och med att alla dagordningspunkter får god tid på sig att behandlas, med omröstningar som tar nästan ett dygn, så har ingen behövt känna sig stressad eller pressad. Och kommer man på att man röstat "fel" så är det bara att gå in och ändra så länge som omröstningen är öppen.

Dagliga sammanfattningar av presidiets ordföranden och intervjuer om aktuella ämnen med olika gäster sändes live kl 10.00 från unionsmötesstudion. Inför varje ny dag skickades också nyhetsbrev som gav delegater och observatörer upplysningar om dagens förhandlingar, med hållpunkter och avvikelser. Frågestunder via zoom som också direktsändes för alla intresserade skedde både inför och under inledningen av unionsmötet för att skapa tillgänglighet i till de beredande kommittéerna, samfundsledning och revisorerna.

Oavsett hur mycket vi saknar varandra och vill träffa goda vänner från andra landsändar under unionsmötet, så har vi också upplevt många välsignelser med det digitala unionsmötet. Mer eftertanke i debatten och i omröstningarna, möjlighet att kunna arbeta samtidigt som unionsmötet pågår och delta i omröstningar och diskussioner hemifrån. Säkert kommer en enkätundersökning att kunna ge fler intryck av hur delegaterna upplevde det digitala unionsmötet.

Unionsmötet är samtidigit inte bara förhandlingar och beslut, utan också  en andlig festhögtid. Den andliga inramningen och innehållet har varit minst lika viktigt och inspirerande. Pastor Mervi Kalmus från Estland och pastor Claes Lundström från Norge har delat andlig mat från Guds ord och ett fantastiskt lovsångsteam med en liten stråkensemble har förgyllt mötet med Gud om kvällarna. Alla andliga kvällsmöten och sabbaternas gudstjänster streames live, medan morgonandakterna var förinspelade och kunde ses när det passade.

På söndag kl 13.00 när de sista omröstningarna klingat av, kommer den sista sändningen från unionsmötesstudion att sändas med missionsföreståndare Bobby Sjölander, unionsmötets presidium och så undertecknad. Då avslutas unionsmötet 2021 officiellt. Unionsmötesstudion ger en del information om vad som hänt under veckan, så de kan gott rekommenderas och ses i efterhand här på AdventistPlay.se eller YouTube.com.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare