Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Unionsmötet 2021
Dela

Unionsmötet 2021

Ett digitalt och textbaserat möte 11-20 juni

11 jun 2021 - 20 jun 2021

Unionsmötet den 11–20 juni 2021

Förhandlingar på VoteIT.se
Övriga möten på AdventistPlay.se
Kyrktorg på Zoom

Du som är delegat har fått e-post om registrering i det digitala unionsmötet. Du som inte är delegat men gärna vill följa diskussioner och omröstningar som observatör behöver anmäla ditt intresse till unionsmotet@adventist.se (ange ditt namn, församling/organisation du tillhör och e-postadress), så kommer du innan unionsmötet att få e-post från VoteIT med en inbjudan om att registrera dig för att följa unionsmötet 2021.

Här kommer även annan information om direktsända kvällsmöten med talarna pastor Mervi Kalmus från Estland och pastor Claes Lundström från Norge, morgonandakter, sammanfattningar av dagens förhandlingar och mycket annat som sker under unionsmötesdagarna!

Läs mer om undionsmötet här: adventist.se/unionsmotet2021


Mötesschema utanför förhandlingarna

AdventistPlay.se

Fredag 11 juni
12.00 Unionsmötesstudion - Unionsmötet 2021 öppnas (live)
20.00 Kvällsmöte – Mervi Kalmus (live)

Lördag 12 juni
10.00 Bibelsamtal - Liane Edlund och Georg Filippou (live)
Kollekt: Hälsoevangelisation (Märk: Hälsa)
11.30 Gudstjänst – Mervi Kalmus (live)
Rikskollekt: Västerängs lägergård (Märk: Västeräng)
20.00 Galakväll till förmån för ADRA Sverige (live) Länk till mer info
Skänk en gåva! (Märk: ADRA gala) OBS! ADRAs Swish: 123 900 7212

Söndag-tisdag, 13–15 juni
Morgonandakt – Mervi Kalmus (förinspelad)
10.00 Unionsmötesstudion - sammanfattande rapport, inbjudna gäster mm.
17.00 Digitalt kyrktorg via zoom
20.00 Kvällsmöte – Mervi Kalmus (live)

Onsdag 16 juni
Morgonandakt – Mervi Kalmus (förinspelad)
10.00 Unionsmötesstudion - sammanfattande rapport, inbjudna gäster mm.
17.00 Digitalt kyrktorg via zoom
20.00 Kvällsmöte – Claes Lundström (live)

Torsdag-fredag, 17–18 juni
Morgonandakt – Claes Lundström (förinspelad)
10.00 Unionsmötesstudion - sammanfattande rapport, inbjudna gäster mm.
17.00 Digitalt kyrktorg via zoom
20.00 Kvällsmöte – Claes Lundström (live)

Lördag 19 juni
10.00 Bibelsamtal - Liane Edlund och Rainer Refsbäck (live)
Kollekt: ADRA Sverige (Märk: ADRA Sverige)
11.30 Gudstjänst – Missionsföreståndaren (live)
Kollekt: Evangelisationsfonden (Märk: Evangelisation)
20.00 Konsert – Kersti Esselwall Smårs och Sofia Nordlund Länk till mer info
Kollekt: Mediaverksamheten, Ljudböcker (Märk: Media)

Söndag 20 juni
13.00 Unionsmötesstudion - Unionsmötet 2021 avslutas (live)


Kollekter
SWISH: 123 419 41 48
PlusGiro:151378-7
BankGiro: 269-9973
Kom ihåg att märka din gåva!

Alla möten kommer att streamas live via AdventistPlay.se. Morgonandakterna är förinspelade och läggs upp i AdventistPlay.se inför varje dag så att du kan se dem när det passar dig. Länkar till varje dags sändningar kommer även att skickas till delegater och föranmälda intresserade i ett dagligt nyhetsbrev.

Digitalt kyrktorg innebär att vi öppnar ett zoommöte för delegater och alla som är intresserade (du måste anmäla dig som observatör i mötet till unionsmotet@adventist.seav att mötas för ”snack i korridoren”, samtala om ärendena som är aktuella för dagen eller be. Det är möjligt att dela upp sig i smårum för bön eller diskussion i någon särskild fråga. En anställd i samfundet kommer att fungera som värd på kyrktorget under den timma som torget är öppet.
Zoomlänken till kyrkorget kommer att skickas ut till alla delegater varje dag, liksom till övriga som anmält intresse att följa unionsmötet.