Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Ungdomskongress i Tyskland: ”Brinnande tro”

Adventistsamfundets ungdomsledare Berny Carlsson åkte med ett gäng ungdomar från Sverige till en ungdomsmissionskongress i Mannheim, Tyskland, 21-25 april 2011. Här berättar han om vad de upplevde där.

Har precis kommit tillbaka från den 5:e ungdomsmissionskongressen som hölls i Mannheim, Tyskland. Mer än 1 800 ungdomar från hela Tyskland och andra delar av Europa hade samlats under temat ”Faith on Fire”, som väl kan översättas till "Brinnande tro". Jag och en grupp på 15 ungdomar från Sverige reste ner i tre bilar för att delta i kongressen. För många av oss var det här det första besöket till en sådan här kongress och vi visste inte vad vi kunde förvänta oss.

Jag måste erkänna efter att ha pratat med våra ungdomar både under och efter kongressen, att konferensen vida överträffade våra förväntningar. Vi upplevde en förnyelse bland tonåringar och unga vuxna som verkligen bokstavligen ”Brann för Jesus”. Inte en massa skoj och spel som vanligtvis sammankopplas med stora ungdomssamlingar, utan här fanns en uppriktig önskan att lära sig mera och uppmuntra varandra att vara missionärer för Jesus.

Det som blev mycket klart för mig är, att ungdomar vill göra intryck på världen för Kristus. De inte bara önskar en levande vibrerande relation med Kristus utan de går också aktivt ut i sin närmiljö och till samhället de lever i, eller var helst i världen som Gud vill kalla dem att dela med sig av det eviga evangeliet.

Konferensen inte bara uppmuntrar unga människor att söka en personlig relation med Jesus varje dag, utan förser dem också med nödvändig träning och ger dem resurser genom praktiskt-orienterade workshops, levande vittnesbörd och trosuppbyggande undervisning för att uppmuntra och stärka våra ungdomar då de går ut för att göra skillnad i världen för Kristus.

Jag blir mer och mer övertygad om att våra ungdomar allvarligt söker en tro som kan erfaras i det dagliga livet, och de önskar få undervisning och bli uppmuntrade att tjäna Gud var de än befinner sig.

Adventistsamfundets världsledare pastor Ted Wilson var vår huvudtalare och uppmuntrade ungdomarna till att ständigt ha ”missionen” i tankarna och att vara ”brinnande i tron” och leva ut detta i sina liv. Han uppmuntrade specifikt ungdomarna att dagligen prioritera tid för Guds ord och Ellen Whites skrifter, för att finna en djupare relation med Jesus Kristus och en passion för förlorade människor.

Pastor Wilson påminde oss också om det faktum att vår kyrka grundades på grund av den tro och entusiasm som unga människor hade och deras iver och glöd för att vinna människor för Gud och att Gud inte bara har kallat oss att vara framgångsrika utan också att vara trogna ända till slutet, medan vi delar med oss av det eviga evangeliet och de tre änglarnas budskap som finns nedtecknad i Uppenbarelseboken 14:6-12.

En av höjdpunkterna i ungdomsmissionskonferensen kom som svar på pastor Wilsons uppmaning till ungdomarna på sabbatskvällen att be för förnyelse och reformation både individuellt och gemensamt och att dagligen överlämna sina liv åt Kristus och att dela med sig av det eviga evangeliet medan vi väntar på Jesus snara återkomst.

Som ett resultat av denna uppmaning gick hundratals deltagare fram till plattformen med sina beslutskort och sedan böjde vi alla knä och bad uppriktigt om den heliga Andens utgjutelse i våra liv. 576 ungdomar gav sina liv till Jesus, 147 antydde att de ville bli döpt, 174 bestämde sig för att ge ett år (eller mer) till Jesus och 46 personer upplevde starkt att Gud kallade de att bli pastorer i samfundet.

Jag önskar att jag hade mera tid att nämna de fantastiska vittnesbörd som gavs, de intressanta och praktiska workshops som fanns och enheten som jag upplevde genom att få arbeta tillsammans med 500 andra volontärer, de andefyllda sång- och musikprogrammen, ungdomarna som satt tillsammans i små samtalsgrupper, den väckelse och förnyelse som genomsyrade hela konferensen och särskilt dophögtiden på söndagkväll.

Till sist vill jag nämna att jag är så tacksam till Gud som gett oss en försmak av ett uppvaknande av sann gudsfruktan som nu visar sig bland tonåringar och ungdomar över hela Europa och övriga världen. Detta uppvaknande är byggt på ett uppriktigt åtagande till Jesus och att sprida de goda nyheterna om hans rike. Jag ber att även du ska välja att ta del i denna rörelse. Vi ses i Tyskland nästa år!

Gud välsigne dig,

Berny Carlsson Adventistsamfundets ungdomsledare

Se videoklipp från kongressen (på tyska) här:


Dag 2

 


Dag 3

Kongressens egen webplats finner du här.