Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Undervisning om sabbaten stoppades

Den allkristna tv-kanalen Kanal 10 bröt för första gången sin sändning den 2 mars mitt i ett program som handlade om hur den bibliska sabbaten bytts ut mot söndagsfirandet i den kristna kyrkan.

I nyhetsprogrammet Fokus Israel blandas nyheter, kultur och bibelundervisning som ska fördjupa bilden av Israel. Bibelläraren Jan-Olof Sundvall, tidigare adventist numera företrädare i den messianska rörelsen, undervisade i programmet som sändes den 2 mars om den bibliska sabbaten. 46 minuter in i programmet bröts sändningen och istället fick förvånade tittare lyssna på Hillsongs lovsånger.

Det räckte dock inte med att avbryta sändningen. Dagen efter insattes ett direktsänt studioprogram som tog upp frågan om vilodagen, sabbaten, lag och nåd. I studion satt tv-kanalens chef Börje Claesson och Livets Ords bibellärare Johnny Foglander. Enligt den kristna tankesmedjan Aletheia bemöttes inte Sundvalls bibliska och historiska argument för sabbatsfirande, man kunde inte ens svara på frågan vad som egentligen hände när kejsar Konstantin ändrade vilodagen.

Till tidningen Dagen säger kanalchefen Börje Claesson att man bröt sändningen därför att man inte vill förknippas med den messianska rörelsens felaktiga teologi.

- Kanal 10 ska spegla kristenheten i Sverige, allt från Oasrörelsen till trosrörelsen och det däremellan, men det finns inte plats för det messianska.

Om Sundvalls undervisning om den bibliska sabbaten säger Claesson:

- Det är förföriskt anser jag. Om man måste hålla den lagen måste man snart hålla fler.

Se hela programmet som stoppades här (extern länk):


Sabbatsfirandet och adventisterna

Adventisterna har firat och undervisat om den bibliska sabbaten sedan 1840-talet. Undervisningen om sabbatsbudet som Jan-Olof Sundvall höll i tv-programmet som avbröts skiljer sig inte på något sätt från den undervisning som adventister i alla tider stått för och fortfarande står för. Däremot menar inte adventister att Herrens övriga högtider har samma status som sabbaten, som är central i de tio budorden.

Adventisternas sabbatsfirande motiveras av Jesus eget exempel och inställning till Guds bud. För oss är respekt för Guds bud och Jesus eget exempel ett sätt att visa vår kärlek och vår lojalitet till Gud - inte ett sätt att genom gärningar eller lydnad bli frälsta. "Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud", sa Jesus (Joh. 14:15; 1 Joh. 5:3). Och med den heliga Anden i våra hjärtan som en garanti på att vi är räddade genom vår tro, är det en hjärtesak att leva efter Guds bud. Vi älskar Gud, därför att han först har älskat oss (1 Joh. 4:7-13).

I de argument som brukar framföras mot ett bibliskt sabbatsfirande lyfts ofta fram att vi är räddade av nåd genom tro och inte genom att hålla lagen. Att sabbaten på något sätt skulle strida mot en evangelisk syn på frälsningen. Men sabbaten är i egenskap av vilodag tvärtom ett sätt att konkret leva i nåden och vila i det som Jesus har gjort i vårt ställe. Sabbaten är ett minnesmärke över det faktum att människan varken har skapat eller räddat sig själv.

Tittar man historiskt på hur sabbatsfirandet förändrades i den kristna kyrkan, motiverat av tidiga antisemitiska strömningar och politisk maktkamp i den förstatligade kyrkan, så är det inte svårt att känna lojalitet till Skaparens särskilda minnesdag. Sabbaten motiveras i Guds tio budord i 2 Mos. 20:6-8 med att Gud är Skaparen och i den andra versionen av budorden i 5 Mos. 5:12-15 att Herren är den som räddar och befriar oss. Sabbaten är också ett tecken mellan Gud och hans folk som visar att vi hör ihop och att det är denna gemenskap med Herren som gör Guds folk heligt (2 Mos. 31:13; Hes. 20:20).

Samma motiv bakom sabbatsfirandet finns kvar i Nya testamentet, där Jesus för en kamp mot fariséernas förvrängning av sabbaten. Där människobud har ersatt Guds bud (Matt. 15:9; Mark. 7:7-9). Jesus befriar människor från sjukdom och syndaskuld på sabbaten och återupprättar Guds avsikt med sabbatsvilan i strid med fariséernas tolkningar. Jesus hotas till livet när han försvarar Guds avsikter med sabbaten (Joh. 5:16). Jesus kamp med fariséerna om sabbatens sanna innebörd har i den kristna kyrkan tolkats som att Jesus förkastar sabbaten när han i själva verket försvarar den.

I Heb. 4 talas om att sökandet efter sabbatens sanna vila fortsätter. Människans ständiga strävan efter att förverkliga sig själv både andligt och materiellt står i strid med det Gud försöker göra för henne. Medan israeliterna i Gamla testamentet strävade efter att komma in i löfteslandet men genom sin olydnad inte kom in i löfteslandet och sedan, när de väl kom in inte fick behålla det särskilt länge, så väntar vi nu på att Jesus ska komma tillbaka och göra verklighet av alla löften om vila i Gud.

Vi behöver fortfarande söka den sanna vilan hos Gud i Jesus Kristus, som sabbatsvilan påminner oss om. Den bibliska sabbaten spelar fortfarande en viktig roll i det kristna livet.

Rainer Refsbäck

Texten uppdaterad 10 mars, 10:13