Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Undergången börjar nu på lördag, hävdar domedagspredikant

Historien är full av domedagsprofeter, en hel del av dem finns i Bibeln. Och i vår egen historia som adventister. Nu har en domedagsprofet vid namn Harold Camping - utan kopplingar till adventisterna - en tid hävdat att jordens undergång sker på lördag. Han hävdade redan 1994 att jorden skulle gå under då, utan att något hände. Han får mothugg av adventistpredikanten Doug Batchelor som är känd för sina föreläsningar om Bibelns profetior.

Adventrörelse startade just med utgångspunkt i en förutsägelse om Jesus återkomst och jordens undergång. Inför den annalkande tidpunkten, den 22 oktober 1844, hade rörelsens anhängare lämnat sina hem, stängt sina affärer, låtit potatisen ligga kvar i åkern och majsskörden stå kvar på fälten.

Man utstod spott och spe från andra troende som avskydde deras övertygelse om att profetiorna förutspått att jorden skulle renas i eld. Att Jesus skulle avsluta allt på ett ögonblick och hämta hem sina trogna. Amerika var vid den tidpunkten djupt präglat av en positiv syn på framtiden, utvecklingen inom vetenskap, industri, medicin, psykologi, kriminologi och religion såg inga hinder för en positiv utveckling. Det nya landet - USA hade inte många årtionden på nacken - representerade en ny värld, en ny tid och en ny slags människa. Dessa positiva och optimistiska humanistiska strömningar genomsyrade även de kristna kyrkorna och rörelserna - äntligen skulle människan kunna förverkliga den nya skapelsen som Bibeln talar om.

Men så kommer baptistpredikanten Willim Miller, som tidigare varit deist och anhängare till den optimistiska vetenskapliga framtidsvisionen, och hävdar att jorden ska gå under!

Adventisterna som var en av de förvirrade grupper människor som tog sig ur besvikelsen när förutsägelsen slog fel. En av lärdomarna man drog och som man gång efter annan har fått kämpa för att hävda, är att ingen människa vet när Jesus kommer - men vi vill ändå leva varje dag redo för hans ankomst i kärleksfull tjänst för Gud och medmänniskor. Det är det ansvar som Herren gett var och en som väntar på hans ankomst (Matt. 25:31-40).

Nu händer det igen...

Den omstridda amerikanska predikanten Harold Camping hävdar att jordens undergång börjar nu på lördag, den 21 maj kl 18.00 (vilken amerikansk tidszon som avses, har jag inte klart för mig) med det "hemliga uppryckandet". Sedan kommer jorden att gå under den 21 oktober.

Hos en adventist väcker denna förutsägelse både beundran för att han så frimodigt hävdar sin övertygelse och tro. Men det väcker också fasa inför de svårigheter hans vargarop kommer att orsaka dem som uppriktigt tror på att Jesus kommer tillbaka snart, men inte delar hans tolkning.

Harold Campings förutsägelse har väckt stor uppståndelse världen över och större amerikanska medier har uppmärksammat och även följt hans anhängare under en tid och sett hur de sålt sina ägodelar och samlas från alla håll för att möta undergången tillsammans. Camping har under en längre tid spridit sitt budskap genom sin relativt kända och riksomfattande kristna radiokanal, Family Radio Network.

Camping utmanas av Batchelor

Adventistpastorn Doug Batchelor, känd för sin övertygelse om de bibliska profetiornas trovärdighet, har nu offentligt utmanat Harold Camping - vilket också väckt uppmärksamhet i amerikansk media. Sedan Harold Campings domedagskampanj har många sökt sig till Batchelors bibeltjänster på nätet och tv-kanalen Amazing Facts för att få reda på hans syn på saken. För att specifikt möta Campings påståenden har man startat en särskild hemsida för just detta.

Pastor Batchelor har erbjudit Harold Camping 100 000 US$ mot att han lämnar över sändningsrättigheterna för Family Radio Network när jordens undergång inträffar.

- Bibeln undervisar tydligt i Matt. 24:36 att ingen människa vet dag eller stund då Jesus kommer tillbaka, förklarar Batchelor. Jesus varnade också för att många falska lärare ska framträda i tidens slut. Så det är värt att ställa sig frågan, håller Campings förutsägelser i jämförelse med vad Bibeln säger om Jesus återkomst?

- Jag tror inte att de gör det, fortsätter Batchelor. Om Camping har rätt så förtjänar han pengarna för att sprida budskapet. Men har han fel så ska han inte äga en radiostation.

- Opålitliga förutsägelser om Jesus återkomst skapar en konstlad upphetsning bland de som tror och som följs av en motsvarande depression, menar Batchelor. Dessutom får skeptiker allt svårare att tro och ger cyniker bränsle att förlöjliga den kristna tron.

Doug Batchelor hoppas räta ut en del frågetecken och rädda miljoner troende från besvikelsen, skadan och skammen som kommer när man sätter sin tro till en människas yviga åsikter och som troligen på grund av det förlorar allt de äger.

- Med utgång i Bibelns profetior kommer vi att finnas kvar här den 22 maj. Så vad kan vi göra för att rädda dem som fångas upp av det här bedrägeriet?

Rainer Refsbäck