Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Trettonde sabbatens missionskollekt

25 % av kollekten som tas upp under bibelstudiet denna sabbat går till missionsprojekt i Västra Centralafrikanska regionen.

29 mar 2014