Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

}
Dela

Tionden och gåvor ökar trots ekonomisk kris

Vid Adventistsamfundets internationella "årsmöte" då generalkonferensstyrelsen samlas, fick ledamöterna en ekonomisk rapport som var mycket positiv. Samtidigt skedde stora budgetförändringar för att möta nya utmaningar i onådda områden.

Varje sabbat gav adventister runt om i världen i genomsnitt 40 miljoner US$ i kollekt förra året, vilket blir 2 miljarder US$ för hela året.

"För mig är det ett mirakel", sa biträdande ekonomichef Juan Prestol till generalkonferensstyrelsens ledamöter samlade till höstmöte. "Ingen tvingar någon att göra detta. Man gör det frivilligt därför att Herren manar oss att ge. Detta är ett fantastiskt vittnesbörd", sa Prestol, inte minst i dessa dagars stormiga ekonomiska klimat.

En del av dessa 2 miljarder US$ tionden och gåvor som togs emot i världen 2010 utgör grunden i samfundets budget för 2012, förklarade samfundets ledare. Ledamöterna beslutade under måndagen att budgetera ett utökat anslag på 166,7 miljoner US$ för nästa år.

En tredjedel av det utökade budgetanslaget kommer att gå till utåtriktat arbete, pastorer och ledare i det s.k. 10/40 fönstret. Samfundsägda Loma Linda universitet, Sydamerikanska divisionen och Mellanamerikanska divisionen är bland de institutioner och enheter som kommer att få minskade anslag när nu samfundet frigör medel för att nå de i stort sett onådda regionerna i världen, från Nordafrika, genom Mellanöstern och Asien.

Denna omfördelning rekommenderades redan 2008 av samfundets anslagsprövningskommission som menade att självförsörjningen i en del regioner tilltagit, vilket gör det möjligt att överföra resurser till behov i andra regioner.

"I tider har vi haft en tendens att ge regioner med högt medlemsantal större ekonomiskt stöd, men många av dessa är nu i stånd att bära sin egen vikt", sa generalkonferensens ekonomichef Robert E. Lemon till höstmötet.

Just nu sker en dramatisk omfördelning av samfundets ekonomi när medlemsantalet växer i världen. Mellan 2006 och 2011 har samfundets inkomster utanför Nordamerika nästan fördubblats. Även om tiondet från Nordamerika fortfarande finansierar större delen av samfundets världsbudget, är samfundets ekonomi mer sårbar för svängningar i växelkurserna än tidigare.

Dollarns styrka i förhållande till många av världens valutor har "stor påverkan" på samfundets arbete i världen, säger ekonomichef Lemon. Medan en stark dollarkurs minskar samfundets världsbudget, får regioner som tar emot anslag i dollar nu större budget vilket kompenserar en del av tidigare förluster, säger Lemon. Samfundets ekonomer får nu handskas med den motsatta effekten nu när dollarn försvagas.

När nu samfundet, inte minst i USA, fortsätter att ta sig ur från en seglivad lågkonjunktur menar Lemin att vi välsignas av stabila tionden och gåvor. Församlingsmedlemmarna har känt av "ansträngningarna" i dessa oroliga ekonomiska tider, men står trofasta, sa han.

Tionden från medlemmarna i Nordamerika har gått upp med 3,5 procent i augusti 2011, jämfört med samma tid förra året, sa Lemon. Utanför Nordamerika har tiondetillväxten varit 17 procent under samma period.

Medan en del av denna tillväxt orsakas av växelkurser, så har tiondet även i lokala valutor haft en "betydande tillväxt", sa Lemon.

Dessutom har missionskollekterna utanför Nordamerika ökat med 20,5 procent, eller 7,2 miljoner US$, också beroende på faktiska ökningar och en fördelaktig växelkurs, sa Lemon.

Generalkonferensens förvaltarskapsavdelningsledare Erika Puni yrkade på att en rad skulle läggas till i budgetbeslutet som riktar ett särskilt tack till de lokala förvaltarskapsledarna för deras arbete.

Att utbilda medlemmarna i bibliskt förvaltarskap är ett "avgörande" arbete, sa Ted N. C. Wilson. Förra året utmanade han de regionala samfundsledarna att anställa förvaltarskapsledare på heltid. "En del av er har gjort det och jag tror att ni ser en fantastisk avkastning på den investeringen", sa Wilson.

Som svar på en annan ledamots fråga, lovade Wilson att samfundets ekonomiska rapporter görs tillgängliga för samfundets medlemmar i ett "enkelt elektroniskt format". För medlemmar där hemma som gör stora uppoffringar för att ge ett trofast tionde och gåvor är det en belöning och en motivation att se hur samfundet hanterar dessa medel, sa ledamoten.

Styrelseledamöterna beslutade också att göra samfundets officiella tv-bolag, Hope Channel, till en självständig ekonomisk enhet och se till att den får ett skäligt driftskapital från januari 2012. Verksamheten har sedan tidigare organiserats som en enskilt bolag.

Elizabeth Lechleitner/ANN/Rainer Refsbäck