Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Tio bönedagar
Dela

Tio bönedagar

Vi söker den heliga Anden under de tio bönedagarna 8-18 januari

8 jan 2020 - 18 jan 2020

Bönetema 2020: Söka Guds Ande

Under de tio bönedagarna 2020 inbjuder vi dig att uppleva den heliga Andens utlovade välsignelser. Innan han återvände till himlen gav Jesus oss detta löfte: ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg. 1:8).

”Varför hungrar och törstar vi inte efter Andens gåva? Det är ju ändå genom den gåvan som vi ska få kraft. Varför talar vi inte om den, ber om den och predikar om den? Herren är mer villig att ge den helige Ande till den som tjänar honom än vad föräldrar är villiga att ge goda gåvor till sina barn. Varje människa som är Kristus medarbetare skulle be till Gud om att bli döpt i den helige Ande varje dag” (Genom vatten och eld, s. 46).

Förena er med oss när vi söker den helige Andens och låter Gud bära frukt i våra liv!

Söker du materialet för årets tio bönedagar på andra språk, se här: tendaysofprayer.org