Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Höger

Dela

Tio bönedagar

6-16 januari sätter fokus på bönen med utgångspunkt i Ef. 3:16-19: "Bli kvar i Kristus – lev ett rikare liv" är temat.