Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Topp

Dela

Tio bönedagar 2015

De tio bönedagarna 2015 pågick visserligen 7-17 januari, men materialet kan användas när som helst. Temat är "Upptäck Andens frukt!"

7 jan 2015 - 17 jan 2015

Tio bönedagar 2015:

"Upplev Andens frukt"

Nedan finner du materialet som hör till bönedagarna på svenska (uppdateras vartefter). Söker du materialet på andra språk som engelska eller spanska, gå till www.tendaysofprayer.org.

Bönedag

Tema/handledning

Text för personlig reflektion

  Introduktion  
  Ledarhandledning  
 

Personlig daglig andakt
Skriv ut, vik ihop och ha i din bibel.

 
1 Bli kvar i Kristus Joh. 15:1-17
2 Kärlek 1 Joh. 4:7-21
3 Glädje Hab. 3:17-19 & Jes. 12
4 Frid Joh. 14:25-31 & Matt. 6:25-34
5 Tålamod Luk. 23:26-43
6 Vänlighet (beklagar, sen...) Fil. 2:1-11
7 Godhet Rom. 12:9-21
8 Trofasthet Heb. 11:1-11
9 Ödmjukhet Jak. 3:13-18 & Kol. 3:12-17
10 Självbehärskning Matt. 4:1-11
11 Vandra i Anden Ef. 5:1-2; 8-21

 

 

Tio bönedagar 2014:

"Lär oss att be"

Årets tema är hämtat från Herrens bön i Lukas evangelium 11:1-13.

Ledarhandbok

Bönedag Bönetema  
1 Hans krafts hemlighet  
2 Kungens barn  
3 Namnet över alla namn  
4 Himmelrikets tjänst främst  
5 Vandra med Jesus  
6 Fylld för att flöda över  
7 Rena händer, rent hjärta  
8 Seger i Jesus  
9 Gränslös makt  
10 Vädja om Anden  
  Bönenatt  
  Gudstjänsten den sista sabbaten  

Det engelska materialet finner du här.

Nedan finns det material som användes under de tio bönedagarna tidigare år, för den som vill återanvända det vid tillfälle.

Tio bönedagar 2013

Handbok för gemensam bön - här finns allmän information till dig som vill leda en bönegrupp i din församling under dessa tio bönedagar.

Vartefter kommer vi att lägga upp materialet för varje bönedag här:

Bönedag

Bönetema

Förbönsfokus


1

Mångdubblad nåd Förnyelse och reformation
2 Kraftfulla löften Guds Ord och profetians ande
3 Grunden för tron Barn, familjer och adventistutbildning
4 Moralisk styrka Världens största städer
5 Att helt känna Gud Församlingens medlemmar
6 Avgörande självbehärskning Hälsoverksamheter i världen
7 Tålmodig uthållighet Uthållighet i uppdraget i världen
8 Växa i Gudsfruktan Församlingens ledare
9 Broderlig omtanke Försoning och enhet
10 Den högsta kärleken Förnyad kärlek, särskilt för de förlorade
  Bönenatten  
  Avslutningssabbat Gläd er i Gud

 Längre ner på sidan finner du böneteman och material för de tio bönedagarna 2012.

Tillhörande tv-program

Under Tio bönedagar 2013 kommer HopeChannel att sända varje kväll ett direktsänt program inför nästa dags bönetema från 8-17 januari. Derek Morris och Kandus Thorpe är porgramvärdar.

För ytterligare information och registrering, gå till www.tendaysofprayer.org

---

Tio bönedagar om Andens regn 2012

Under tio bönedagar om Andens regn 2012 sände generalkonferensen varje dag ett halvtimmesprogram på Hope Channel. Du kan också se dem i videokanalen YouTube (extern länk).

Handbok för gemensam bön - allmäna råd och tips för dessa tio bönedagar

Teman och temablad

Nedan finns ett förslag till upplägg för dessa tio bönedagar med teman och förslag till särskild förbön för varje dag. Till varje bönetema hör ett "temablad" där första sidan gärna kan skrivas ut så att alla i bönegruppen har ett eget. De övriga sidorna i temabladet består av lite tips och idéer för den som leder bönesamlingen.

Bönedag

Bönetema

Förbön

1 Innerlig förbön Den heliga Andens utgjutelse
2 Djupare tro Förbli i Kristus
3 Uppriktig ånger Möta Gud i bön
4 Ärlig bekännelse Försoning
5 Kärleksfull enhet Förnyad kärlek, särskilt för de förlorade
6
 
Självrannsakan
 
Förlorade familje- och församlingsmedlemmar

7

Uppoffrande ödmjukhet Ekonomiskt stöd till Guds verk
 
8 Överlåtelse i lydnad Mognad i Kristus

9

 

Jublande tacksamhet
 

Helande för de sjuka

"Handledning för personer som önskar smörjelse"

10
 

Ivrigt vittnande
 

Vårt uppdrag i världen

Bönenatt

 

 Tillbaka till sidan för Förnyelse & reformation

På den engelskspråkiga hemsidan för Förnyelse och reformation finns även videoavsnitt för varje bönedag som behandlar temat, förslag på böcker, o.s.v.: www.revivalandreformation.org/ogr/