Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Till jordens yttersta gräns
Dela

Till jordens yttersta gräns

Av Yvonne Johansson Öster

Svenska adventistmissionärers liv och verksamhet

Långt över hundra svenska adventister har sedan 1892 rest ut i världen för att sprida budskapet om Jesus snara återkomst och ge läkedom till ”alla länder och stammar och språk och folk”. I denna bok samlas många av deras berättelser. Pris: 310 kr

För mer information besök SB webbshop eller kontakta oss: 
butik@skandinaviskabokforlaget.se eller 0175 - 75 47 70.

Skandinaviska Bokförlaget