Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

The One projektet sätter teologiskt fokus på Jesus

13-14 februari samlades 700 Jesussökare, år 2010 var de bara fem. Pastor Japhet De Oliveira drabbades av cancer 2009 och började omvärdera sitt liv. Han sökte stöd hos några pastorskollegor. De lovade varandra att samlas varje år för bön och självrannsakan. Nu har det årliga mötet blivit en turnérande konferens under namnet "The One project" (En-projektet).

Japhet De Oliveiras cancerprognos började bli sämre, så han kallade ihop några vänner som stödgrupp i ett hotellrum i Denver 2010. Han och de fyra andra pastorerna öppnade sig för varandra och granskade sig själva och sina liv. Nu när hans cancer har gått tillbaka har De Oliveira sett sin lilla stödgrupp växa till årlig konferens för hundratals adventister som vill återförenas med Jesus i sin personliga och gemensamma tillbedjan.

Årets konferens för "The One project" hölls 13-14 februari och drog mer än 700 personer till Seattle för samtal om hur Jesus verksamhet praktiskt kan tillämpas i det egna livet, församlingen och samhället. Japhet hoppas att det är en miljö där människor uppriktigt kan se på sina egna prioriteringar, granska kristendomens kärna och främja Jesus i deras adventistteologi.

För en del är det en plats att utmana och till och med ifrågasätta sina egna övertygelser.

"Vi försöker skapa en trygg plats där man kan säga att Jesus är centrum för vårt samfund och har alltid varit", säger De Oliveira, missionskaplan vid Andrews universitet i Berrien Springs, Michigan. Han är särskilt angelägen att stödja dem som kan känna sig frustrerade med samfundet.

"Vi älskar vår kyrka. Jag tror verkligen att Gud har kallat Sjundedags Adventistsamfundet och jag är trött på att förlora medlemmar när vi arbetar så hårt för att få dem in", sade han.

"The One project" handlar inte så mycket om program som om långa samtal. De Oliveira säger att formatet för konferensen har växt fram ur hans önskan att göra en konferens som liknar de bästa delarna av de många konferenser han deltar i varje år – att tala med människor individuellt. En liten scen är uppbyggd i mitten av en bankettsal och varje talare får 20 minuter på sig att tala. Sedan är 40 minuter avsatta för samtal kring borden efter varje tal.

"Jag går till så många konferenser och så många möten och ärligt talat, det bästa är att träffa och prata med någon under lunchen," säger De Oliveira. "Vi ville inte ha ytterligare en konferens som är packad med program hela dagen."

Under konferensen finns inte heller så många utställare. De enda tillåtna är bokförlag.

"Genom att läsa lär sig människor att ändra och förändra sina liv," säger Japhet.

Sam Leonor som är förstekaplan på La Sierra universitet betonade Adventistsamfundets generalkonferens år 1888 i Minneapolis, Minnesota, där samfundsledarna diskuterade rättfärdighet genom tro. "Adventisterana lämnade mötet år 1888 med ett förnyat fokus på Jesus: korsfäst, uppstånden och åter kommande", sa Sam Leonor.

David Kim, familjeläkare från Atlanta, sa att The One project-konferensen har dröjt alldeles för länge. "Jag växte upp i en lagisk adventistmiljö där de tre R:en dominerade: Regler, Rättesnören och Ritualer. Det som saknades var det största R:et i den kristna tron: Relationen med Jesus."

Det första mötet i Denver i juli 2010 sammanförde fem pastorer till stöd för varandra och självrannsakan. De Oliveira medger att han hade "på något sätt gått vilse", han fokuserade som pator på framgång och brydde sig inte tillräckligt om sin familj eller hälsan. "Jag läste bara Bibeln för att förbereda mig inför predikan," sade han.

Den ursprungliga fem var Japhet De Oliveira, Sam Leonor, Alex Bryan som är pastor i Walla Walla universitetskyrka, Tim Gillespie som är pastor för unga vuxna i Loma Linda Adventkyrka och Terry Swenson som är förstekaplan vid Loma Linda universitetet.

"Det var verkligt uppriktiga samtal", säger De Oliveira. "En del tårar och mycket bön. Vi sa: 'låt oss göra detta minst en gång om året.' "

Gruppen enades om att träffas årligen för att fokusera på Jesus. Var och en av dem inbjöd vänner för ett liknande möte året därpå i Atlanta. Mer än 170 personer dök upp.

Till konferensen 2011 i Atlanta kom deltagarna inte helt införstådda med vad som skulle hända, säger De Oliveira. De hade fått en uppmaning att läsa de fyra evangelierna och boken Vändpunkten av en av Adventistsamfundet grundare, Ellen White. Inbjudan var enkel: "Kom, för ett par dagars samtal om Jesus."

Samtalet fortsätter senare i år i Australien och Danmark (2-3 november) och nästa år i Chicago. För mer information, besök: the1project.org. Är du intresserad av mötet i Danmark i november, besök www.adventist.dk.

Ansel Oliver/ANN / Rainer Refsbäck

The One project i Helsingfors

31 november-1 oktober 2011 hölls den första europeiska "The One project"-konferensen i Europa i Helsingfors. Läs några av reaktionerna (på engelska) från deltagarna där... här! Här finns också ett fotoalbum om du vill se vilka som var där. Här kan du också se och höra de presentationer som hölls (på engelska).

Rainer Refsbäck