Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Terje Dahl blir ny ekonomichef
Dela

Terje Dahl blir ny ekonomichef

Till samfundsstyrelsens sammanträde den 22 mars hade valberedningen ett glädjande besked. Terje Dahl, tidigare ekonomichef i den norska unionen och nu förlagschef för Norsk bokforlag, var villig att diskutera en möjlig framtid som ekonomichef för den svenska unionen.

Samfundsstyrelsen beslutade därför att kalla Terje Dahl så att diskussioner om detaljer kunde ta vid. Under dagarna som följt har saken diskuterats mellan unionerna och i den norska unionen. Terje Dahl har nu tackat ja till kallelsen och kommer att börja sitt arbete så snart det är möjligt med hänsyn till hans nuvarande arbete i Norge.

– Vi är glada för den här lösningen och ser med tacksamhet fram emot gott samarbete och Guds fortsatta ledning i samfundets arbete med de ekonomiska frågorna, säger missionsföreståndare Bobby Sjölander.

När samfundsstyrelsens beslut fattades var förutsättningarna att Terje fortsatt behövde vara engagerad i Norsk bokforlag, framförallt dess kolportörsprogram med studenter från Afrika. Han önskade då som mest arbeta 75 procent för den svenska unionen efter sommaren när studenterna hade rest hem. Men situationen med corvid-19-smittan och stängda norska gränser gör att hela programmet måste läggas ner detta år och förlagsverksamheten omstruktureras för att klara krisen. Det innebär att Terje kan ge Adventistsamfundet i Sverige hela sin arbetstid efter en kortare övergångsperiod.

– Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med Dahl i våra roller som ekonomichefer för de två grannunionerna, säger norska unionens ekonomichef Jóhann E Jóhansson och tackar för ett gott samarbete genom åren.

Terje kommer att arbeta på plats på unionskontoret i Stockholm varannan vecka så snart reseförbudet mellan Norge och Sverige hävs. Resten av tiden arbetar han på distans från sitt hem i Norge där han är engagerad i sin familj – hustrun Sidsel, fyra vuxna döttrar och fem barnbarn – och med musiken som han älskar. Terje är verksamhetsledare och dirigent för Hole musikkorps på sin fritid.

Ekonomiskt ledarskap viktigt just nu

Terje har många års erfarenhet av olika ekonom- och chefstjänster i Adventistsamfundet i Norge, alltifrån kurbad och äldreboenden som samfundet driver till ekonomichef för unionen (2004–2013) och sedan dess förlaget. Utbildad civilekonom vid handelshögskolan i Oslo och därefter både masters- och doktorsexamen i business administration från City College i London kommer han att tillföra all den kunskap och erfarenhet som behövs i tjänsten.

Terje kommer att ha ett viktigt arbete framför sig att leda samfundets ekonomifunktion. Sedan tidigare ekonomichef Arnold Wittman avgick i september förra året har ekonomiavdelningen kunnat sköta sitt uppdrag med stor hjälp av Roland Brothén om fortsatt på deltid efter pensioneringen i november. Terje kommer därför att spela en viktig roll i den generationsväxling som pågår just nu och några år framåt i avdelningen. Andra viktiga områden handlar om att se över samfundets förvaltning och fördelning av resurser mellan landets församlingar, bolagsstruktur, fastighetsförvaltning och andra frågor som med säkerhet kommer att bli aktuella i samband med den ekonomiska kris som världen står inför just nu. 

Ett varmt tack till valberedningen

Samfundsstyrelsen vill rikta ett varmt tack till valberedningen för deras grundliga arbete med att försöka hitta en ny ekonomichef. Divisionssekreteraren Audrey Andersson som varit tf ordförande har tillsammans med valberedningen hållit på sedan oktober förra året med att kartlägga och tillfråga många ekonomer som är medlemmar i Adventistsamfundet i Sverige och grannländerna. I dessa samtal har man också försökt ta reda på hur de ser på samfundets ekonomifunktion och dess utmaningar.

Det finns en föreställning om att det är svårt att få ekonomer att tacka ja till att arbeta för samfundet. Föreställningen blev visserligen bekräftad under denna process. Men inte så mycket för den mycket lägre lönen som man kunde tro – för en del duktiga ekonomer rör det sig om en halverad lön. Ekonomichefens lön är det inte så mycket att göra något åt, eftersom samfundet tillämpar tarifflöner som inte kan förhandlas individuellt. Valberedningen lyfte fram andra utmaningar som ekonomerna ser och som i stort handlar om det pågående generationsskiftet både när det gäller unionen, Ekebyholmsskolan och revisionen. Men den främsta orsaken till att ekonomer tvekar är att behöva flytta till Stockholm.

Men det är inget krav att flytta till huvudstaden, även om det kanske hade varit bekvämare att bo närmare. De senaste 15–20 åren har inte samfundets ekonomichefer bott i Stockholm utan pendlat. Och så kommer det förmodligen att förbli.

Varmt välkommen till Adventistsamfundet i Sverige, Terje! Må Gud välsigna dig i din tjänst.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Se här den norska unionens meddelande om Terjes nya tjänst.