Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Temahelg: Skapelse och evolution

Stockholms Adventkyrka: 3-5 oktober med Anders Gärdeborn, Mats Molén, Aila och Vesa Annala.

3 okt 2014 - 5 okt 2014

Plats: Advenkyrkan, Olof Palmes gata 25, Stockholm

Tid (se program nedan): Fredag kväll 3 oktober till söndag lunch 5 oktober

För mer information om helgen: 0760-75 39 68 eller info@detfinnshopp.com.

Om du föranmäler dig till helgen har du förtur i matkön och sittplatsen om det skulle bli trångt.

Program

FREDAG

18.45 Ett av Skapelsens under - Fåglarnas geniala flygkonst - Film

19.00 Varför tidsenheten en vecka? 5-, 7- eller 10-dagarsveckan i ett bibliskt och historiskt perspektiv - Aila Annala

19.45 Livets uppkomst - Ursoppa eller Kock - Mats Molén

LÖRDAG

10.00 Förklaras livets struktur bäst av Bibeln eller Evolutionsläran? - Anders Gärdeborn

11.00 Biologin stämmer med Skapelsen men inte med (Makro)Evolution - Mats Molén

11.45 Paus

12.00 Gudstjänst: Konsekvenser av konflikt mellan Evolution och Skapelsetro - Vesa Annala Barnberättelse - Mats Molén Kollekt

13.00 Lunch

15.00 En genomgång av den Biologiska Informationen - Anders Gärdeborn

16.00 Jordens historia - Mats Molén

17.00 Skapelsetrons utmaningar och framtid i Sverige. Panelsamtal med Vesa Annala, Mats Molén och Anders Gärdeborn + frågor från publiken

18.00 Kvällsfika

19.00 Adam och Eva-lutionen - Anders Gärdeborn

SÖNDAG

09.30 Bibeln, dinosaurier och Noas Flod - Mats Molén

10.30 Hur trovärdig är Evolutionsläran egentligen? Är Biblisk Skapelse ett förnuftigt alternativ? - Anders Gärdeborn

11.30 Varför är Skapelsetron viktig? - Vesa Annala

12.00 Frågor från publiken

13.00 Fika och eftersnack