Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Höger

Dela

Tema: Bibelbrevsskolan

21 – 23 mars 2014 i Norrköping. Inspirations- och utbildningsdagar för både nuvarande handledare och för er som är intresserade av att arbeta med Bibelbrevskolan i er församling.

21 mar 2014 - 23 mar 2014

Talare är Michael Hamilton som är ledare för Bibelbrevskolan i Transeuropeiska divisionen.

Riktlinjer för en omorganisation av Bibelbrevskolan i Sverige kommer troligtvis att presenteras och sedan blir det undervisning och andlig inspiration för alla som vill vara engagerade i Brevskolan på olika sätt.

Preliminärt program
Fredag 21 mars

Kl. 19.00 Inspirationsmöte med Michael Hamilton (översättning)

Sabbaten 22 mars

Kl. 10.00 Bibeltimma
Kl. 11.30 Gudstjänst. Michael Hamilton
Kl. 13.00 Lunch
Kl. 14.30 Bibelbrevskolan i Sverige
Kl. 15.30 Möte med Michael Hamilton
K. 16.30 Att vara handledare Del 1. Michael Hamilton
Kl. 18.00 Kvällsmat
Kl. 19.00 Att vara handledare Del 2.

Söndagen 23 mars

Kl. 10.00 Handledarfortbildning
Kl. 12.30 Avslutning

Övernattning ordnas själv. (Viss möjlighet till övernattning i kyrkan finns efter överenskommelse)

Anmälan senast 17 mars sker direkt till Bobby Sjölander.

Varmt välkomna.

För frågor kontakta: Bobby Sjölander