Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

TED:s ordinationsrapport i bokformat

Inför Generalkonferensens generalförsamling 2015 påbörjades i november 2011 en studieprocess om samfundets ordinationsteologi. Generalkonferensen bildade en TOSC (Theology of Ordination Committee) och varje division uppmanades att bilda en motsvarande för sin region som skulle göra grundarbetet.

Divisionernas TOSC rapporterade sina slutsatser i november 2013 och i januari 2014 påbörjade GC:s TOSC sitt arbete att finna en samsyn.

Någon samsyn lyckades man inte komma fram till, förutom ett konsensusuttalande om ordination som företeelse. TOSC:s slutrapport mynnade ut i tre vägar framåt i ordinationsfrågan. När rapporten hamnade på Generalkonferensstyrelsens bord konstaterade styrelsen att varken Bibeln eller Ellen White ger något entydigt besked om ordination av kvinnor. Därför är det förslag som Generalkonferensens generalförsamling ska ta ställning till inte formulerat som en fråga om teologi eller lära, utan som en fråga om samfundsordning. Delegaterna ska alltså inte ta ställning för eller mot ordination av kvinnor, utan om varje region (division) själva ska få avgöra frågan för sitt territorium.

TOSC-rapporterna har därför hamnat lite i bakgrunden. Samtidigt har GC:s högsta ledning uppmanat medlemmarna och delegaterna att studera de olika teologiska motiven för att för egen del avgöra var man står.

Vår egen divisions rapport var mycket lång, 800 sidor. Den har nu kommit ut i två sammanfattade versioner i bokform.

  1. Den första boken har divisionen beställt av Tom de Bruin, tidigare missionssekreterare, numera ungdomsledare i nederländska unionen: Ministry, Mission and Ordination (130 sidor, Stanborough Press). Boken är tillgänglig från Stanborough Press och kostar £8.95 + frakt. Den kan beställas via +441476591700 eller sales@stanboroughpress.org.uk.
  2. Den andra boken är en sammanfattning som rapportens huvudförfattare Bertil Wiklander själv har gjort: Ordination Reconsidered: The Biblical Vision of Men and Women as Servants of God (ca 350 sidor, Newbold Academic Press). Boken kan beställas som e-bok (Kindle) på Amazon från den 25 juni.

Rainer Refsbäck