Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ted Wilson omvald ledare för adventisterna i världen

Under fredagen vid lunchtid lokal tid, omvaldes Ted N. C. Wilson till Generalkonferensens ordförande.

Ted Wilson fick fortsatt förtroende ytterligare 5 år. Han blir då den 20:e Generalkonferensledaren sedan Adventistsamfundets grundandes 1863.

Förslaget lästes upp av Valberedningen till applåder, men ifrågasattes också genom två återremisser tillbaka till Valberedningen. Sedan Valberedningens presidium konsluterats, röstade uppskattningsvis 90 procent av de 1900 registrerade delegaterna för Wilson i en öppen omröstning (den elektroniska röstningsutrustningen användes inte pga fel).

"Det är med stilla respekt och ödmjukhet som vi båda står inför er, inför Gud", sa Wilson tillsammans med sin hustru, Nancy. "Och vi accepterar detta ansvar".

När Ted Wilson sedan tackade för förtroendet bad han om kyrkans förbön. Han räknade också upp tre områden han vill lyfta under den kommande mandatperioden: Kristus och hans rättfärdighet, trohet mot Guds ord och budskap och alla medlemmar engagerade i vittnande och evangelisation.

"Gud vill att hans folk ska stå trofast, men vi måste göra det tillsammans", sa han.

Wilson föddes i Takoma Park, Maryland, den 10 maj 1950 och är son till tidigare Generalkonferensordföranden Neal C. Wilson och Elinor E. Wilson. Han har svenskt påbrå. Wilson spenderade sin barndom i Egypten och påbörjade sin karriär inom samfundet som pastor 1974 i New York. Han var biträdande ledare och senare ledare för samfundets verksamheter i storstaden New York City från 1976-1981. Han arbetade sedan inom vad som kallades Afrikanska Indiska oceandivisionen baserad i Elfenbenskusten fram till 1990. Där var han avdelningsledare och senare även divisionssekreterare.

Efter sina år i Västafrika arbetade han i två år vid Generalkonferensens högkvarter i Silver Spring, Maryland, som biträande generalkonferenssekreterare. 1992-1996 arbetade han som ledare för Euroiasiatiska divisionen i Moskva. Innan han blev vald till Generalkonferensordförande 2010 tjänstgjorde han som viceordförande för Generalkonferensen.

Han och hustrun Nancy, som är sjukgymnast, har tre döttrar och åtta barnbarn.

Wilsson är filosofie doktor i religionskunskap vid New York University, har en teologie magisterexamen från Andrews University och en magisterexamen i folkhälsa från Loma Linda University. Förutom engelska, talar han också franska och ryska.

Även generalkonferenssekreteraren G. T. Ng omvaldes. Tidigare ekonomichefen Bob Lemon som går i pension ersattes av Juan Prestol-Puesán, tidigare biträdande ekonomichef för Generalkonferensen.

Ray Dabrowski / Rainer Refsbäck