Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Tack för alla andakter!

Idag, den 1 april, kan vi meddela att 427 andakter sänts in till andaktsboken som kommer att ges ut inför 2015. Och det är inget aprilskämt. Det är nästan 150 andakter fler än de som skickades in till andaktsboken "Var morgon ny" som kom ut 2012. Medieavdelningen är mycket tacksamma för gensvaret!

Det har varit fantastiskt att se hur många som har ansträngt sig för att komma igång med skrivandet. För bara en vecka sedan fattades drygt en tredjedel av andakterna. Under de sista dagarna har många till slut skickat in andakter som de suttit och ruvat på. Sammanlagt 66 personer har skrivit dessa 427 andakter.

Men hur gör vi nu när vi fått in så många andakter när det bara är 365 på ett år? Eftersom vi ännu inte har läst andakterna som kommit in, har vi inte någon aning om de andakter som kommit in kan publiceras eller inte. Så då är det bra att ha några extra. Annars sparas de som blir över till nästa gång vi publicerar en andaktsbok av det här slaget.

Vi kommer att anstränga oss för att se till att alla som skickat in en eller två andakter ska få sina andakter publicerade - och därmed belönas med en andaktsbok för sin insats. De som skickat in många andakter får leva med att någon av deras alster kan komma att sparas till ett kommande år.

Vi har fått många frågor angående redigeringen av andakterna. Många har gett oss fria händer och det är vi glada för, eftersom det underlättar i det arbete som återstår i att färdigställa manus. En del har uttryckt en önskan om dialog ifall vi behöver ändra på något av betydelse. Detta kommer vi att respektera så långt vi hinner och kan. I de fall man skickat in en alldeles för lång andakt, alltså längre än de 300 ord som är maxgränsen, utgår vi ifrån att man räknar med att andakten kortas ner utan dialog.

Ännu en gång vill vi rikta ett stort tack till alla skribenter och förebedjare - vi hoppas kunna ge ut en andaktsbok som kommer att bli till stor välsignelse under hösten.

Rainer Refsbäck ledare för medieavdelningen