Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Synen på homosexualitet ska inkludera "medkänsla"

Samfundets officiella syn på och uttalande om homosexualitet ändras något för att bekräfta adventisternas bibliska hållning i frågan.

Adventistsamfundet bekräftade på onsdagen sin hållning mot homosexuell livsstil och samkönade äktenskap, men mildrade också samfundets ståndpunkt genom att påpeka att relationen till homosexuella ska präglas av medkänsla.

Det halvsideslånga uttalandet om homosexualitet godkändes med överväldigande majoritet genom handuppräckning av fler än 200 pastorer, lekmän och andra samfundsmedarbetare som deltog i det sista sammanträdet under Generalkonferensensstyrelsens årsmöte vid Adventistsamfundets huvudkontor i Silver Spring, Maryland, USA.

Samfundsledarna säger att det ursprungliga uttalandet som utarbetades 1999 var tydligt och byggde på Bibelns lära. Men man valde att uppdatera dokumentet för att förmedla budskapet att även om samfundet inte accepterar en homosexuell livsstil så måste vi erkänna behovet av att tjäna homosexuella med medkänsla, sade Generalkonferensens viceordförande Pardon Mwansa som ledde kommittén som rekommenderade ändringen.

"Vi känner att vi behöver avsluta detta uttalande med en mening som visar att kyrkan är villig att visa en Kristuslik medkänsla till dem som lever en homosexuell livsstil", sa Mwansa till delegaterna som representerar Adventistsamfundet i hela världen.

Uttalandet - som inte definierar medkänsla eller förklarar hur kyrkan ska behandla homosexuella - hade även skrivits om för att starkare än tidigare visa att samfundet har för avsikt att förbli trogen Bibeln.

Den sista meningen i dokument lyder nu: "Som hans lärjungar strävar adventister efter att följa Herrens undervisning och exempel och leva ett Kristuslikt liv i medkänsla och trohet."

Ingen av delegaterna diskuterade frågan före omröstningen.

Uttalandet om samkönade äktenskap

Men en mer kontroversiell punkt på dagordningen var det reviderade uttalandet som behandlar samkönade äktenskap. Det föranledde mer passionerade kommentarer som ibland fokuserade på själva frågan och ibland på de grammatiska nyanser som blir resultatet när en grupp ska redigera en kontroversiell text.

Kommitténs ordförande sade att de hade valt att revidera uttalandet om samkönade äktenskap för att spegla samhällsutvecklingen, bl.a. det faktum att vissa regeringar har godkänt samkönade äktenskap juridiskt.

"Äktenskapet och familjen som institutioner angrips", förklarade Willie Oliver, medlem i kommittén som föreslagit revisionen och en av ledarna för Adventistsamfundets internationella familjeavdelning och citerade en rad som nu ingår i det nya uttalandet.

I uttalandet har man också tagit bort ordet "avvikelse" - som uppfattas föråldrat - och ersatte det med "störning" i beskrivningen av homosexualitet. Den raden i uttalandet lyder nu: "Homosexualitet är ett uttryck för den störning och brutenhet i människans lust och relationer som orsakats av att synden kom in i världen."

Och precis som i uttalandet om homosexualitet vill man också i uttalandet om samkönade äktenskap understryka detta med medkänsla.

Den tidigare versionen löd: "Vi anser att alla människor, oavsett sexuell läggning, är Guds barn." Den nya versionen lyder: "Vi anser att alla människor, oavsett sexuell läggning, är älskade av Gud."

En delegat från Europa föreslog att raden som beskrev homosexualitet som en "störning" skulle tas bort, och önskade att samfundet uttryckte sig mer känsligt.

Hans förslag avfärdades av en delegat från Nordamerika, Gina Brown, och så småningom av hela årsmötet. "Även om många av oss har familjemedlemmar som är homosexuella, så förstår vi tankeprocessen, vi omfamnar dem ändå, vi älskar dem ändå, vi bryr oss om dem ändå", sa Brown. "Men som samfund måste vi ta ställning för vad som är rätt."

Ekkehardt Müller, biträdande ledare för Bibelforskningsinstitutet, berömde kommittén för att ha tagit med en formulering som visar på orsaken till homosexualitet: att "synden kom in i världen".

"Vi menar att formuleringen är nödvändigt i detta sammanhang, särskilt eftersom homosexuella i dag många gånger förnekar syndabegreppet och säger 'vi är skapade på det här sättet, Gud skapade oss så här och därför har vi en rätt och skyldighet att leva denna livsstil' så jag är emot att detta skulle tas bort", sa Müller.

Frågorna om homosexualitet och transsexualitet fick ledaren för den brittiska unionen, Ian Sweeney, att be årsmötet om vägledning i en situation som nyligen blev aktuell i hans union.

"Vi hade en broder som för två veckor sedan kom tillbaka till församlingen som en syster. Enligt brittisk lag är han nu syster, han har genomgått alla operationer. Jag har aldrig stött på något liknande i min tjänst", sa Ian Sweeney. "Vi skulle behöva lite hjälp när det gäller detta."

Sweeney fick inte det svar han förmodligen hade hoppats på, men det blev uppenbart att samfundet kommer att behöva brottas med frågan igen i framtiden.

"Vi har fått förfrågningar från andra delar av världsfältet om situationer i deras församlingar. Församlingshandboken har inte mycket att säga - i själva verket väldigt lite att säga - i dessa frågor, så det är frågor som vi nu har att ta itu med i samfundet", svarade Adventistsamfundets viceordförande Ben Schoun som också är viceordförande i policykommittén.

"Kan hända kommittén återkommer med förslag eller vägledning", sa Schoun.

Edwin Manuel Garcia / ANN

För att läsa de officiella uttalanden som finns tillgängliga på svenska, titta här