Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Svenska ungdomar i Uganda

För alla som undrar om våra ungdomar som rest till Uganda för att uppleva en annan del av världen och fattiga människors vardag, så kan vi säga att de har det bra.

Du kan följa pastor Anna Tegebos bildberättelser nästan dagligen på Facebook (www.facebook.com/adventistsamfundets.ungdomsavdelning/).

Fortsätta att be för gruppen som planerar att vara hemma i Sverige igen den 10 december.

Rainer Refsbäck