Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Läger & Träffar

Dela

STEP 2

I Borås (Cafékyrkan) 17-19 mars

17 mar 2017 - 19 mar 2017

Se information under STEP 1 -feb.

Anmälan sker för båda helgerna samtidigt./ ungdomsavdelningen