Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Stegvis återgång till kortare avstånd (uppdaterad)
Dela

Stegvis återgång till kortare avstånd (uppdaterad)

Äntligen kommer besked om lättnader i restriktionerna för att hindra smittspridning. Från 1 juni kan upp till 50 personer samlas till gudstjänst inomhus med anvisade sittplatser. Från 1 juli räknar regeringen med att lätta ytterligare på restriktionerna i ett andra steg.

Folkhälsomyndigheten ger följande råd som berör våra församlingar och samfundets verksamhet:

  • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
  • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.[1]
  • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.[2]

Maxantalet 50 deltagare i gudstjänst inomhus om anvisade sittplatser finns kan behöva minskas beroende på hur stor lokalen är. Den andra reglen man måste ta hänsyn till är att sällskap (familjer/medlemmar i samma hushåll) ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Är lokalen för liten för att kunna garantera detta för 50 personer, så måste maxantalet minskas därefter. Dock är lägsta maxantalet 8 personer oavsett storlek på lokalen.[3]

Det man fortfarande bör ta hänsyn till om man tänker sig sjunga tillsammans i gudstjänsten så ökar smittrisken mer och avståndet bör ökas till 2 meter mellan sällskapen.[4]

Det råder också regionala skillnader för när regeringens anpassningar kan införas. I större delen av landet är det 1 juni som gäller för det första steget. I flera regioner råder undantag beroende på smittläget i regionen.

Att tänka på i församlingen

De lättade restriktionerna innebär många utmaningar, det är lätt att tänka att nu är det över och att man slarvar med att det fortfarande gäller att hålla avstånd och visa hänsyn.

När det gäller anvisade sittplatser, så är det viktigt i församlingen att upprätthålla detta under hela mötestiden och inte bara i inledningen. I pauser och vid in- och utgång i kyrkans lokaler bör man se till att det inte uppstår trängsel eller samlingar inomhus. Utomhus råder större frihet att umgås. Se till att besökare/medlemmar går in och ut från kyrksal eller andra utrymmen på ett ordnat och säker sätt.

Karolina Poland, barnledare, vill uppmuntra församlingarna att särskilt tänka på barnen nu när vi kan samlas i lite större omfattning. Hon ger en del råd i pdf-dokumentet längst ner i texten här.

Resten av sommaren

Den 1 juli beräknas som sagt rekommendationerna anpassas ytterligare till en förväntat bättre smittspridningssituation. Då höjs maxantalet sittande deltagare inomhus till 300 personer och max antal i ett sällskap försvinner. Råd till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus och undvika trängsel försvinner. Endast rådet att stanna hemma vid symptom blir kvar.

Läs mer i detalj om anpassningar och beräknade tidpunkter för dess införanden på krisinformation.se.

Anpassningarna innebär att vi kan börja starta upp verksamhet i våra församlingar och på Västeräng så smått. Det kommer dock att vara vissa begränsningar på Västeräng i sommar av andra orsaker än just Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av att det har varit svårt att planera och för att det råder brist på personal.

Glöm dock inte att göra intresseanmälan för läger i samfundets kalender, så att ansvariga får en bild av hur många som önskar delta. Intresseanmälan är inte bindande på något sätt.