Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Spända förhandlingar och omvalda ledare

Söndagens förhandlingar skulle fokusera på 26 ändringar i Församlingshandboken och val av vice- och biträdande ledare för sekretariat och ekonomiavdelning.

Redan under söndagen märktes på delegaterna att de är spända inför onsdagens förhandlingar om ordinationsfrågan. Många av de föreslagna ändringarna i Församlingshandboken fick flera delegater att läsa in ordinationsfrågan trots att förslagen inte på något sätt berörde ordination av kvinnor. Ändå återremitterades två av förslagen med anledning av onsdagens ämne.

Av de 26 ändringarna lyckades man endast klara av åtta. Ovanstående underliggande diskussion, missbruk av "ordningsfråga" och problem med den elektroniska röstningsutrustningen bidrog till förseningen. Den elektroniska röstningsutrustningen introducerades vid denna generalförsamling i hopp om att komma till rätta med påtryckningar. Öppen omröstning gör att man i känsliga frågor har svårt att fritt rösta efter personlig övertygelse och samvete. Sluten omröstning i generalförsamlingssammanhang är en komplicerad sak, så det undviker man i det längsta. När den elektroniska utrustningen visade sig ha för stor felmarginal och man beslutade att sluta använda och pröva den, lovade Ted Wilson att sluten omröstning kommer att genomföras i känsliga frågor.

Under söndagen kom Valberedningen med förslag på namn för de biträdande och assisterande ledarna för Generalkonferensens sekretariat och ekonomiavdelning.

Sex av dessa är omval och en ny, Timothy H. Aka från Kanada, ersätter Juan Prestol-Puesán som bidträdande ekonomichef eftersom han valdes till ekonomichef i fredags.

  • Myron Iseminger, biträdande sekreterare
  • Gary Krause, assisterande sekreterare, direktor för Adventist Mission,
  • Karen J. Porter, assisterande sekreterare, biträdande direktor för International Personnel Resources and Services (IPRS) med ansvar för GC:s missionärer.
  • John Thomas, assisterande sekreterare

 

  • J. Raymond Wahlen II, biträdande ekonomichef
  • George O. Egwahke, assisterande ekonomichef
  • Daisy J. F. Orion, assisterande ekonomichef
  • Timothy H. Aka, assisterande ekonomichef

 

Valberedningens förslag på ett minskat antal viceordföranden för Generalkonferensen återremitterades.

Sveriges missionsföreståndare Göran Hansen summerade dagen: "Idag har varit en förvirrande dag. Vi behöver fortsätta stödja processen och vara tålmodiga i att försöka lösa frågorna tillsammans."

Rainer Refsbäck med hjälp av Victor Hulbert, tedNEWS