Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Skriv på upprop om biståndet

Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi är också bland de mest generösa både när det gäller att ta emot flyktingar och med bistånd i världens fattigaste länder. Men den stora flyktingströmmen till Sverige har börjat få regeringen på andra tankar.

Redan idag används var femte biståndskrona som var tänkt att skickas till världens fattigaste länder här i Sverige för att ta emot asylsökande. Med den ökade kostnaden för flyktingmottagandet funderar regeringen på att ta så mycket som 60 procent av biståndsbudgeten för att ta hand om asylsökande.

Sveriges kyrkor och biståndsorgan menar att det är oriktigt att fattiga och behövande ska slås ut mot varandra. Sverige kan bättre.

ADRA Sverige ser gärna att du skriver på biståndsuppropet och skickar in till finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson (S).

Rainer Refsbäck

Tips: kolla in tidningen Dagens nya flyktingsajt tillflykt med info om hur du kan engagera dig för människor på flykt.