Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Skriv högskoleprovet på en söndag!

Från och med 2018 kommer högskoleprovet under våren att skrivas en lördag och på hösten en söndag.

Hittills har ordinarie högskoleprov endast getts på lördagar, både vår och höst. Genom en skriftlig ansökan har t.ex. adventister som önskat skriva en annan veckodag fått skriva en fredag istället, men då endast en gång.

Efter en dialog med Adventistsamfundet de senaste åren har nu Universitets- och högskolerådet meddelat att lärosätena har enats om att högskoleprovet fr o m 2018 äger rum på följande veckodagar: vårens prov äger rum på lördag och höstens prov på söndag. Detta betyder att adventister kommer att kunna skriva högskoleprovet flera gånger, precis som alla andra.

Rainer Refsbäck

Se en tidigare artikel om tentor på lördagar här.

Övrig information om högskoleprovet finns här (extern länk).