Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

ADRA

Dela

Skänk en gåva till Filippinerna

Just nu pågår ett enormt arbete att försöka överblicka skadorna och förlusterna efter monsterorkanen Haiyans framfart i Filippinerna och Sydostasien. ADRA finns på plats och arbetar tillsammans med FN:s organ för samordning av humanitära insatser (OCHA) och andra hjälporganisationer.

Tillsammans med lokala och internationella partners och kyrkliga organisationer tar ADRA itu med de drabbades omedelbara behov.

Sms:a ADRA Katastrof till 72930 så skänker du 100 kr till de drabbade människorna i Filippinerna. Du kan också ge en gåva via ADRA Sveriges 90-konto Plusgiro: 90 07 21-2. Märk inbetalningen med "Filippinerna".

Ditt bidrag räddar liv!

Följa ADRA Sveriges rapportering via adra.se eller Facebook.

Följa ADRA Internationals rapportering via adra.org eller Facebook.