Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Sjunde dagen förblir sjunde dagen även om den heter söndag

När Samoa bytte sida om datumgränsen valde adventisterna att hålla fast vid den sjunde dagen och inte bryta veckocykeln, därför firar man numera sabbat på veckodagen som heter söndag.

Befolkningen på Samoa i södra Stilla havet la sig på torsdagskvällen den 29 december 2011 och vaknade på lördagsmorgonen den 31 december 2011. Nu har de samma veckodag som på de närmaste grannländerna Australien, Nya Zeeland och många andra ö-nationer i Stilla havet. Detta trots att man geografiskt sett befinner sig på det västra halvklotet i förhållande till 180-graders meridianen, som i princip anger var internationella datumgränsen går.

Samoansk tid flyttade framåt med hela 24 timmar och hoppade över fredagen den 30 december helt och hållet. Förändringen är ett resultat av att den samoanska regeringen beslutat att byta sida om den internationella datumgränsen (IDL).

På så sätt kommer Samoa att tillhöra östra halvklotet tidsmässigt sett tillsammans med sina närmaste grannar och handelspartners. För de flesta kommer ändringen inte att ha någon praktisk betydelse i vardagen. Men genom att dela samma tidszon som dessa länder blir det mer praktiskt att bedriva affärer och att resa.

Men för de kristna på Samoa har förändringen fått konsekvenser för deras tillbedjan och gudstjänst varje vecka. Söndaggudstjänsterna kommer att fortsätta på söndagar för de flesta kristna, trots att dagen samoanerna kallar "söndag" har blivit den sjunde dagen i veckan istället för den första. För sjundedagsadventister som firar den bibliska sabbaten blir förändringen en utmaning eftersom lördagen så länge förknippats med veckans sjunde dag.

Som namnet antyder är ett av Sjundedags Adventistsamfundets mest utmärkande särdrag att man firar den bibliska sabbaten, som enligt Bibeln infaller den sjunde dagen i veckan: "Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk" (1 Mos. 2:2, 3).

Fram till förändringen inföll den sjunde dagen i veckan på lördag precis som överallt annars i världen. När Samoa bytte sida om IDL den 29 december 2011 och hoppade över en veckodag försköts också veckocykeln så att veckans sjunde dag infaller på söndag istället för lördag. Numreringen av veckocykelns dagar förblir obruten, men namnen på dagarna har förändrats.

I linje med Bibelns föreskrifter kommer Sjundedags Adventistsamfundet i Samoa att fortsätta att fira den bibliska sabbaten på den sjunde dagen i veckocykeln, oberoende av att dagen byter namn till söndag. Att namnge veckodagarna efter hedniska gudar är en relativt ny mänsklig uppfinning, trots allt. Bibelns skapelseberättelse hänvisar endast till: "Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." "Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen" o.s.v. Detta mönster som beskriver veckans dagar upprepar sig fram till den sjunde dagen då Herren vilade från allt sitt arbete (se 1 Mos. 1:8-31; 2:1-3).

För att komma fram till detta för många församlingsmedlemmar så utmanande beslutet har Adventistsamfundet i Samoa tagit alla tillfällen att rådgöra med sina medlemmar på hemmaplan, liksom samfundet internationellt. Beslutet är grundat på Bibeln och följer samfundets gällande riktlinjer. Liknande sidbyten kring IDL har redan gjorts av Samoas nära grannar, Kiribati och Tonga.

Följdriktighet och konsekvens har kännetecknat samfundets inställning till förändringar som statsmakten gör när det gäller tideräkningen. Bibelns bud att avskilja den sjunde dagen i veckan som Herrens sabbat har varit den vägledande principen hela tiden. Det är därför som den bibliska sabbaten firas på söndagen i Tonga sedan regeringen där beslutade att byta sida om IDL.

På Samoa är det andra gången som statsmakten byter sida om IDL. När missionärer från Wesleys och Londons missionssällskap första gången kom till Samoa år 1828 respektive 1830, använde de sig av det brittiska systemet för att avgöra dag och datum i sin verksamhet. Det innebar att den sjunde dagen i veckan i Australien, Nya Zeeland och andra brittiska territorier på Samoa inföll på söndagen.

År 1884 hölls Internationella meridiankonferensen i Washington D.C. där man beslutade att IDL i stort sett skulle följa 180-graders meridianen och utgöra internationell standard för datumberäkningen. Först år 1892 inrättade sig Samoa i detta universella datumsystem vilket resulterade i att numreringen av veckodagarna blev densamma som i resten av världen, så att den sjunde dagen inföll på lördag. Samma år etablerade sig de första adventisterna på Samoa, så det är nu första gången adventisterna på ön behöver hantera problematiken.

För trofasta sjundedagsadventister på Samoa kommer söndagen numera att sammanfalla med Bibelns sjunde dag, sabbaten, gudstjänst- och vilodag enligt Bibeln.

Uili Solofa är missionsledare för Adventistsamfundet i Samoa

Adventist Review/Rainer Refsbäck