Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Se "Lineage the Journey" på HopeChannel Sverige

Nu finns de första avsnitten i serien "Lineage the Journey" på HopeChannel Sverige. Linage är ett mångfacetterat pedagogiskt verktyg utformat för att hjälpa dig förstå ditt andliga arv och upptäcka sambanden mellan dåtid, nutid och framtid.

Vi lever i en värld där dåtid, nutid och framtid ständigt kopplas samman, och vi kan inte isolera den ena från den andra. Att veta var vi kommer ifrån är nyckeln till att förstå vilka vi är i dag, vilket i sin tur hjälper till att skapa och vara vägledande för vår uppgift och vårt mål i livet.

Lineage syfte är att översätta historien till dagens språk genom interaktiva medier som möjliggör för åskådarna att förflyttas till de olika platserna, som de kanske inte har haft tillfälle att besöka. Idag använder människor medier som aldrig förr och huvudsyftet är att erbjuda något som är kort, konsist och delbart. Att göra historien tillgänglig via populära medier i detta årtusende, som Youtube och Facebook har också prioriterats.

Projektet föddes när frilansande videofotografen Clive Coutet tog kontakt med ungdomsledaren i NEC (North England Conference) Adam Ramdin för att presentera sin idé om att filma historiskt relevanta platser i sin hemstad London. Enligt Ramdin var det ”en fantastisk idé, men den växte snabbt från bara London till Oxford, Lutterworth och Edinburgh. Sen tyckte vi att varför stanna där – vi borde ta med några av platserna på europeiska fastlandet också.”

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg, en händelse som startade den protestantiska revolutionen och förändrade det kristna landskapet för all framtid. I en tid då många runt om i världen ifrågasätter giltigheten av den protesten, och i ljuset av den stora profetiska kallelse som har anförtrotts oss, hur viktigt är det då inte att gammal och ung fullt ut förstår vad de som gått före oss trodde på och stred för, samt vilka uppoffringar de gjorde, erfarenheterna som formade grunden till och ryggraden i vad vi som en rörelse är i dag. Förhoppningen är att de levande bilderna och det gedigna innehållet i Lineage ska låta många tittare äntligen själva få se platser vi ofta bara hör talas om i predikningar eller läser om i böcker.

Lineage är skapat av ett team av sakkunniga från olika håll, var och en expert inom sitt område.

Se avsnitten på HopeChannel.se

Information ovan hämtad från www.lineagejourney.com

Adventist Media