Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Samfundsstyrelsen sammanträder

Denna gång hålls sammanträdet i Norrköpings Adventkyrka.

30 sep 2012