Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Samfundets ledare åter till rötterna

För inte så länge sedan gjorde Adventistsamfundets divisionsledare en gemensam resa till de platser i nordöstra USA där adventrörelsen har sina rötter. Resans syfte var inte bara att påminna sig om vad som gjorde att de första adventisterna brinnande i sin missionsiver. Syftet var också att tillsammans finna en ny glöd för Adventistsamfundets mission idag.

Du kan se ett studiosamtal om denna resa på Adventist News Networks hemsida.

Vill du ha samtalet översatt till svenska eller något annat språk med hjälp av Google, är det möjligt på ANN:s YouTube-kanal. N&är videon har satt igång, klicka på cc-alternativet nere till höger i rutan (rödmarkerat i bilden). När textningen är aktiverad, klicka igen på cc och välj vilket språk du vill läsa textningen på. Googles översättning är inte optimal, utan ska mer ses som ett stöd för dig som önskar det.

Inslaget innehåller också julhälsningar från medarbetarna vid samfundets generalkonferenskontor.

Rainer Refsbäck