Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ledarskap

Dela

Samarbete mellan samfundet, församlingen & pastorn

För att uppnå samfundets mål och vision behövs ett gott samarbete och en levande dialog mellan samfundet, församlingen och pastorn.