Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Saknar du ditt Bibelstudium?

Sakta börjar det gå upp för oss att ganska många prenumeranter inte fått första halvårets "Bibelstudium". Det beror på att PostNord slarvat bort dessa i hanteringen. Kontakta prenumerationsavdelningen om du saknar ditt exemplar.

Vi vet att tryckeriet levererat rätt antal bibelstudiehäften till PostNord, men nästan 20 % har hittills inte nått prenumeranterna. För att vi ska kunna reklamera dessa som inte levererats, måste prenumeranterna meddela prenumeration@adventist.se att man inte fått sitt studiehäfte.

Vår prenumerationsavdelning skickar ut nya häften till prenumeranterna så långt restupplagan räcker. Vi har ännu inte bestämt om det blir aktuellt att trycka upp ytterligare en upplaga. Det beror helt på hur många som visar sig saknas.

Tillsvidare erbjuder vi dig att använda den elektroniska upplagan här!

Skandinaviska Bokförlaget