Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Så hjälper du barn (och andra) som oroar sig för coronaviruset
Dela

Så hjälper du barn (och andra) som oroar sig för coronaviruset

Ju mer barn känner sig älskade, trygga och lyckliga desto mindre oroar de sig.

Utbrottet av coronavirus har naturligtvis skapat mycket oro hos många. Den växande krisen finns med på nyheterna varje gång vi slår på teven eller öppnar våra telefoner. Livet har plötsligt vänts upp och ner, och reglerna skrivs om nästan varje dag. Familjer arbetar, studerar, tar hand om varandra och försöker hålla sig friska i trånga bostäder, med begränsade resurser och ofta långt från dem som de älskar. När vi känner oss oroliga är det mer troligt att vi blir irriterade på varandra, och det skapar ännu mer oro.

Ju mer barn känner sig älskade, trygga och lyckliga desto mindre oroar de sig. Även i svåra tider finns det många saker som du kan göra i ditt eget hem för att hjälpa dina barn och tonåringar att känna sig mycket mindre oroliga.

En av de första sakerna du kan göra som förälder är att hantera din egen oro över covid-19. Ta reda på den senaste tillförlitliga informationen om hur du kan skydda dig och hur du kan hjälpa alla i din familj att följa de råden. Begränsa tiden som du tillbringar med att läsa, se på eller lyssna på nyheter som skapar oro. Leta efter värmande berättelser om vänlighet och generositet i den här krisen, och dela dem med dina barn.

Var ett lugnt exempel

Berätta för barnen vad du gör för att hålla dig lugn när du börjar känna dig orolig, så att de kan få tips från dig som hjälper dem att hantera sin egen rädsla. Om du känner dig överväldigad kan du pröva några av idéerna i den här artikeln så att mindre av din oro spiller över till dina barn. Hitta en lugn och stilla plats där du kan prata med människor som lyssnar till dina känslor, visar att de bryr sig om dig och hjälper dig att känna dig lugnare.

Var uppmärksam på barnens känslor

Var noga uppmärksam på vad dina barn gör och säger, särskilt om de visar tecken på att de är oroliga på grund av det som händer runt omkring dem. En del barn blir tysta och sitter ensamma i sina rum, andra blir kanske mer hårdhänta mot dem som finns runt dem eller leker på sätt som är destruktiva. Barn och tonåringar kanske inte vet hur de ska få igång ett samtal med dig om vad de känner. Det kan vara till hjälp att ta tid till att vara ensam med dem och att göra något som de verkligen gillar innan du börjar samtala med dem om deras oro.

Lyssna noga

Lyssna noga och med kärlek till dina barns oro och rädsla. Avbryt det du gör, se barnen i ögonen och visa att du bryr dig om dem genom att krama dem eller röra vid dem vänligt och kärleksfullt. Förklara att det är normalt att känna sig orolig när det händer många skrämmande saker i världen, och att det bästa är att prata om de rädslorna så att ni kan ta hand om varandra och lösa situationen tillsammans.

Om ditt barn känner att det är svårt att tala om sina känslor kan du pröva det här: rita konturen av ett huvud och be dem att skriva ner eller rita vad de tänker på. Eller skriv ner varje oro på ett separat stycke papper och försök hitta praktiska saker som ni kan göra för att ni tillsammans ska kunna ta hand om deras oro. Försök att inte avfärda deras rädsla eller avvisa dem för att de är oroliga, för i framtiden kan de då bli mindre villiga att tala med dig om sina känslor.

Kolla situationen varje dag

En kris av det här slaget kommer att väcka liv i alla möjliga slags känslor och skapa nya och hittills okända utmaningar för var och en av oss. Prata varje dag med varandra om era mest sorgsna ögonblick och trösta varandra. Sedan berättar ni för varandra om era gladaste och lyckligaste stunder och firar dem på något roligt sätt. Berätta också för varandra om det mest överraskande som du lärde dig under dagen. Eller det vackraste du såg eller hörde.

”Kommer du ihåg när …”

De flesta barn har upplevt ett tillfälle då de kände sig verkligt oroliga för något, men till slut blev allting bra. Använd de upplevelserna till att hjälpa dem att komma ihåg hur bra de klarade att hantera några av sakerna som oroade dem i det förflutna. ”Förra året var du verkligen mycket orolig över att börja i den nya klassen i skolan. Men du var mycket modig, och du klarade dig så bra. Och vid slutet av den dagen hade du blivit kompis med Billy och ni hade så mycket roligt tillsammans! Jag undrar vad som kommer att bli bra den här gången?”

Balanserad ärlighet

När barn ställer svåra frågor om vad som händer i pandemin behöver vi svara dem ärligt och på ett enkelt sätt utan att ge dem alltför mycket extra information. Om vi ”ljuger” för dem för att hjälpa dem att må bättre och de sedan upptäcker att vi inte har berättat sanningen för dem kommer det att bli svårare för dem att lita på oss i framtiden. ”Ja, många människor kommer att bli mycket sjuka och några av dem kommer att dö, men många fler människor kommer att bli friska. Många människor i världen arbetar jättehårt för att hitta lösningar, och många människor som finns här runt omkring oss gör fantastiska saker för att ta hand om andra.”

Bryt oroscykeln

Tacksamhet kan vara ett kraftfullt motgift mot oro. När vi kommer ihåg de positiva sakerna i våra liv och känner oss tacksamma är det mer troligt att vi också känner oss lugnare och gladare. Gå igenom alfabetet som familj och lista alla saker som ni är tacksamma för och som börjar med alfabetets olika bokstäver. Promenera runt i ert hus och nämn tio saker som ni är tacksamma för i vart och ett av rummen. Hitta en bricka och be varje familjemedlem att hitta tre saker som representerar vad de är mest tacksamma för och lägga dem på brickan.

Saker som lugnar

Hjälp ditt barn eller din tonåring att göra en lista över saker som hjälper dem att må bättre när saker oroar dem. Att smutta på kallt vatten eller att försöka blåsa så stora bubblor som möjligt kan hjälpa dem att andas på ett naturligt och lugnande sätt. Att kramas, att skratta åt skämt och roliga videoklipp, att kittlas försiktigt, ryggmassage, varma bubbelbad, att spela spel, baka bröd, laga en måltid tillsammans, att vara kreativa och fokusera på naturens intrikata detaljer kan alltsammans hjälpa dem att må bättre. Försök att inkludera några naturligt stilla och lugnande ögonblick i vardagsrutinen där hemma.

Var vänlig

Att göra något vänligt för någon annan hjälper oss också att må bättre. När vi är omtänksamma och bryr oss om andra blir vi också lugnade på ett naturligt sätt. På Transeuropeiska divisionens hemsidakan du hitta många olika vänliga aktiviteter som ni kan utföra.

Hjälp dina barn att skapa färgglada och uppmuntrande affischer som ni kan sätta upp i fönstren i ert hem för att ge hopp och glädje åt människor som går längs er gata. Tillverka kort som ni kan sända till ensamma släktingar och skapa gåvor tillsammans som ni kan ge till andra i framtiden.

Bön och tillbedjan

I den här tiden som är så fylld av oro och stress kan du söka efter bibelverser som ger frid och tröst och inrikta dig på dem. Lär dig dem utantill på olika roliga sätt, och sjung sånger som du kan och som bygger på dessa bibelverser. Dramatisera berättelsen om Jesus som stillar stormen och fundera över hur han stillar stormarna i vår värld och i våra hjärtan. Oroliga barn kan behöva interaktiv bön som de kan se och uppleva. Rita konturerna av dina händer och klipp ut dem. Tänk er att det är Guds händer. Skriv ner det som oroar på de urklippta händernas handflator. Kom sedan ihåg att Gud bryr sig om oss väldigt mycket, och att vi kan lämna all vår oro i hans händer.

När en stor kris inträffar, som coronapandemin, får vi höra och se många olika saker i nyheterna som förmedlas från världen. Det vi hör och ser kan överväldiga oss med en känsla av hopplöshet och tragedi. Det är viktigt att vi lägger även de sakerna i Guds händer så att de inte överväldigar oss längre. Där kan vi lämna alla våra böner för alla lidande människor, för dem som har förlorat nära och kära, för sjukvårdspersonalen och för forskarna som letar efter botemedel, mediciner och vacciner.

Om du letar efter kreativa idéer för andakter som ni kan ha hemma tillsammans kan du kolla bordstabletterna med förslag till familjeandakter som finns på Transeuropeiska divisionens hemsida. De går att ladda ner så att du kan skriva ut dem.

Det här är utmanande tider. Ingen av oss har en tydlig vägkarta som visar hur den här pandemin kommer att lösas till slut. Vi kommer att uppleva tillfällen då vi oroar oss när vi måste möta svåra utmaningar och fatta svåra beslut. Det blir lättare för oss att navigera den här okända terrängen om vi samtalar med varandra om våra dilemman, tröstar varandra och ber för varandra. Men vi kan vara säkra på att Gud har vägkartan. Han vet vad det här kommer att leda till. Vi vet att han kärleksfullt längtar efter att föra oss bort från den här brustna världen för alltid. En dag kommer han att torka alla våra tårar för alltid och lugna all vår oro med sin kärlek.

Just nu är han hos oss och våra familjer i den här krisen. Han håller oss alla nära sitt hjärta. Han gråter när vi gråter, och han lider med oss när vi känner smärta. Han tröstar oss i allt som vi får möta så att vi kan trösta varandra och föra vidare hans kärlek. Och han inbjuder oss alla att överlämna all vår oro till honom, för han bryr sig så mycket om var och en av oss.

(Uppenbarelseboken 21; Johannesevangeliet 4:18; Andra Korinthierbrevet 1: 3, 4; Första Petrusbrevet 5:7)

Karen Holford har en mastersexamen i utbildnings- och utvecklingspsykologi och en mastersexamen i familjeterapi. Hon är ansvarig för familjeavdelningen inom Transeuropeiska divisionen.

Översättning: Per Bolling
Originalartikel: Helping children (and others) with viral axienty