Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Västerängs lägergård

Kollekten går till att hålla Västerängs lägergård i gott skick! Nu inleds också en lägersommar som behöver mer än dina gåvor. Be om Guds beskydd och välsignelser under sommarens alla läger!

3 jun 2017