Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Rikskollekt: Världsmissionsbudgeten
Dela

Rikskollekt: Världsmissionsbudgeten

Denna kollekt går till Adventistsamfundets världsvida arbete att sprida evangelium.