Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Dela

Rikskollekt: Världsmissionsbudgeten

Denna kollekt går till Adventistsamfundets världsvida arbete är sprida evangelium.

13 jul 2019