Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Newbold College

Newbold College är Adventistsamfundets högskola i norra Europa. Där studerar de flesta som vill utbilda sig till pastorer i vår del av världen.

6 feb 2016