Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Newbold College

Newbold College är Adventistsamfundets högskola som erbjuder flera inriktningar inom teologi, församlingstjänst, pedagogik, språk och ekonomi. Rikskollekten går till att stödja verksamheten där.