Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Katastroffonden

Rikskollekten går denna dag till Katastroffonden.

7 maj 2011

Rikskollekt till Katastroffonden

 

När en katastrof inträffar måste de drabbade få hjälp så snabbt som möjligt. Utan hjälp överlever de inte. Därför måste ADRA Sverige ha beredskap för att kunna ge människor hjälp under katastrofer.

  

En gång varje år tas det upp en särskild gåva, "Katastrofhjälpen", bland ADRA Sveriges givare och i Adventistsamfundets församlingar. Den gåvan används till att hjälpa katastrofdrabbade och tas i år upp den 7 maj i våra församlingar runt om i Sverige.

 

Förra året kunde ADRA ge snabb hjälp till ca 150 000 människor i samband med tio olika katastrofer. Allt detta blev möjligt tack vare att ADRA Sverige har en fond med medel som kan användas till att ge de drabbade hjälp omedelbart när en katastrof har inträffat. Den fonden räddar många liv.

  

Vill du stödja ADRA:s arbete för katastrofdrabbade människor i världen även efter denna dag,

ge din gåva via pg 90 07 21-2 eller bg 900-7212. Märk gåvan "Katastroffond".
 

 

För mer information om ADRAs adrbete och arbetet med Katastroffonden, besök ADRAs hemsida.

 

www.adra.se