Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Katastroffonden

Sabbaten den 27 april tas rikskollekten till katastroffonden upp i Adventkyrkor runt om i Sverige. ADRA Sverige är samfundets arm ut till katastrofer och hjälpinsatser runt om i världen.

27 apr 2013

Skickar du in din gåva via de gironummer som anges ovan, vänligen märk inbetalningen "Katastrofhjälpen"!

Läs mer på ADRA Sveriges hemsida om denna insamling!