Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Dela

Rikskollekt: Evangelisationsfonden/Svenska Bibelsällskapet

Denna sabbat delar Adventistsamfundets Evangelisationsfond och Svenska Bibelsällskapet på kollekten i våra församlingar. Detta med anledning av att denna helg firas Bibelns dag.

20 jan 2018