Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Evangelisation i Sverige

Kollekten går till Evangelisationsfonden som används till att stödja evangelisationsprojekt i församlingarna.

2 sep 2017